☎ تلفن مشاوره: (۴) ۳۶۲۰۴۷۵۱ -۰۳۱
Menu
خانه » تبدیل سرنخ های فروش

تبدیل سرنخ های فروش

 • ویکی
 • تبدیل سرنخ های فروش

هنگامی که یک سرنخ فروش، واجد شرایط شده و برای یک فروش بالقوه در نظر گرفته می شود، می تواند به یک فرصت فروش تبدیل گردد. اطلاعات ثبت شده مخاطبین و سازمان ها هم به طور هم زمان برای ذخیره اطلاعات شخصی و اطلاعات شرکت ایجاد می شود.

دستورالعمل تبدیل سرنخ فروش:

 1. بر روی سرنخ فروش ثبت شده ای که مایل به تبدیل آن می باشید کلیک کنید.
 2. در نمایه جزئیات بر روی دکمه “تبدیل سرنخ فروش” کلیک کنید.
 3. در پنجره تبدیل سرنخ فروش، شما می توانید اطلاعات موجود را تغییرداده و اطلاعات ثبت شده مربوطه را انتقال دهید.
 4. اگر شانسی برای فروش فوری وجود داشته باشد، در قسمت بررسی، تیک فرصت فروش را بردارید.
 5. بر روی دکمه “ذخیره” کلیک کنید.

توجه:

 1. شما می توانید اطلاعات ثبت شده مرتبط (اطلاعات ثبت شده، ایمیل ها و غیره) را با انتخاب دکمه “رادیو” در طول تبدیل سرنخ فروش به دیگر سازمان ها یا مخاطبین انتقال دهید.
 2. اطلاعات ثبت شده سرنخ فروش بعد از تبدیل شدن دیگر در دسترس نخواهد بود.
 3. بعد از تبدیل سرنخ های فروش، مخاطبین، سازمان ها یا فرصت های ثبت شده نمی توانند به وضعیت قبلی باز گردند.

مدل B2C

اگر سر و کار شما با تجارت است، تنها با یک مخاطب می توانید وضعیت اجباری فیلد شرکت در ماژول سرنخ فروش را رفع و تیک سازمان را در قسمت بررسی پنجره تبدیل سرنخ فروش برداربد و در نتیجه تنها یک مخاطب ثبت شده به مجرد تبدیل سرنخ فروش ایجاد می شود.

فیلد های مرتبط

مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر به شما اجازه می دهد قبل از تبدیل یک سرنخ فروش به مخاطب، سازمان و یا یک فرصت فروش، فیلدهای استاندارد را با فیلد های سفارشی مرتبط می سازد. اطلاعات این فیلد به فیلد مورد نظر انتقال خواهد یافت. از این بابت که داده ها به محض تبدیل سرنخ های فروش گم نخواهند شد، اطمینان حاصل کنید. توجه داشته باشید که فیلد های استاندارد به طور خودکار مرتبط خواهند شد اما فیلد های سفارشی باید به طور دستی مرتبط شوند.

فیلد سرنخ فروشنوع فیلدفیلد سازمان هافیلد مخاطبینفیلد فرصت ها
درآمد سالانهارزیدرآمد سالانه
شهرمتنیشهر مسئول حمل و نقل
شهرمتنیشهر دریافت کننده قبوضشهر ارسال کننده
شرکتنام سازماننام سازمان
کشورمتنیکشور دریافت کننده قبوضکشور ارسال کننده
کشورمتنیکشور مسئول حمل ونقل
توضیحاتفضای نوشتن متنتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات
ایمیلایمیلیایمیلایمیل
ناممتنینام
صنعتلیستیصنعت
نام خانوادگیمتنینام خانوادگی
منبع سرنخ فروشلیستیمنبع سرنخ فروشمنبع سرنخ فروش
شماره کارمندیعددیکارمندان
تلفنتلفنیتلفنتلفن دفتر
صندوق پستیمتنیصندوق پستی مسئول حمل و نقل
صندوق پستیمتنیصندوق پستی دریافت کننده قبوضصندوق پستی ارسال کننده
کد پستیمتنیکد پستی دریافت کننده قبوض
کد پستیمتنیکد پستی مسئول حمل و نقل
رتبه بندیلیستیرتبه بندی
تهنیتمتنیتهنیت
ایمیل ثانویهایمیلیایمیل ثانویه
استانمتنیاستان مسئول حمل و نقل
استانمتنیاستان دریافت کننده قبوضاستان ارسال کننده
خیابانفضای نوشتن متنآدرس دریافت کننده قبوضخیابان ارسال کننده
خیابانفضای نوشتن متنآدرس مسئول حمل و نقل
سایتURLسایت

دستورالعمل تغییر فیلد های موجود یا مرتبط ساختن فیلد های سفارشی:

 1. از قسمت تنظیمات پارس ویتایگر به بخش مدیریت ماژول ها بروید.
 2. سرنخ های فروش را تعیین و بر روی آیکون تنظیمات سرنخ های فروش (آیکون آچار) کلیک کنید.
 3. بر روی مرتبط کننده فیلد سرنخ های فروش کلیک کنید.
 4. بر روی دکمه “ویرایش” برای تغییر تنظیمات فیلد موجود کلیک کنید.
 5. بر روی دکمه “افزودن مرتبط کننده” کلیک کنید، با اینکار مجموعه جدیدی از فیلد ها به فیلد های سفارشی مرتبط شده اضافه می شود.
 6. فیلد منبع را انتخاب و بر همین اساس با فیلد مورد نظر مرتبط سازید.
 7. بر روی دکمه “ذخیره” کلیک کنید.

توجه:

 1. نوع فیلد مورد نظر باید با نوع فیلد منبع یکسان باشد. برای مثال، اگر فیلد منبع یک لیست اطلاعات معتبر باشد، فیلد مورد نظر نیز باید یک لیست اطلاعات معتبر باشد.
 2. حجم فیلد مورد نظر باید مساوی یا بزرگتر از فیلد منبع باشد.
 3. اطلاعات فیلد مورد نظر تنها باید با یک فیلد دیگر مرتبط شده باشد.
در

در زمینه CRM ویتایگر سئوالی دارید؟

با شماره 03136204751 الی 4 تماس بگیرید و یا در انجمن پشتیبانی ویتایگر سئوال بپرسید
جستجوی در ویکی ویتایگر

نیاز به آموزش ویتایگر دارید؟
و یا نیاز به مشاوره دارید؟؟

کافی است با ما تماس بگیرید:
۰۳۱۳۶۲۰۴۷۵۱ الی ۴ ارتباط با ما انجمن پشتیبانی