☎ تلفن مشاوره: (۴) ۳۶۲۰۴۷۵۱ -۰۳۱
Menu
بدون تصویر

Ccrm چیست؟

Ccrm یا customer-centric crm یعنی CRM مشتری محور. نوعی از نرم افزارCRM است که بیشتر بر ترجیحان و علایق مشتریان متمرکز است نه قدرت نفوذ و یا بزرگ و کوچک بودن یک مشتری. این یکی از شاخه های مدیریت ارتباط با مشتری از نوع ...
بدون تصویر

فرآیند و مسیر تکوین CRM موفق:

فرآیندها و مسیر تکوین نرم افزار CRM موفق: ??مرحله اول؛ آگاهی اگر سازمان شما به سختی می تواند مشتریان خود را در بیرون سازمان بشناسد، در مرحله اول قرار دارد. چنین سازمانی محصول گراست و دارای نظام ارزیابی و فروش خاصی است. ?گام بعدی ...
بدون تصویر

ECRM چیست؟

خلاصه شده عبارت Electronic Customer Relationship Management به معنای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری است. که تمام توابع CRM را در محیط اینترنت، اینترانت و اکسترانت قابل اجرا می سازد. تفاوت های میان ECRM و CRM تفاوت عمده ی میان ...
بدون تصویر

چرا شرکتها باید از نرم افزار CRM استفاده کنند؟

این روزها همه چیز بصورت فرم های الکترونیک و بصورت برخط(online)انجام می شود. بدیهی است که دلایل مناسبی برای انجام این کارها بصورت الکترونیک وجود دارد. اطلاعاتی که به فرم های الکترونیک وارد می شود نسبت به طبقه بندی پرونده ...