فیلم آموزشی ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت پروژه ها از بخش پشتیبانی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد.

در فیلم آموزشی قسمت پروژه ها در ویتایگر خواهیم آموخت

مدیریت پروژه ها در ویتایگر چیست؟

کاربرد و قابلیت های مدیریت پروژه در ویتایگر چیست؟

معرفی و آموزش قسمت های فازها، وظایف، یادداشت ها، وضعیت ها، اسناد، یادداشت ها و… در مدیریت پروژه

آموزش ایجاد پروژه جدید در ویتایگر

وضعیت انجام پروژه

و…

مشاهده فیلم آموزشی ویتایگر بخش مدیریت پروژه

ارسال پاسخ