فیلم آموزشی ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر ویدئوی آموزشی قسمت تیکت ها را برای شما آماده کردیم.

در فیلم آموزشی تیکت های پشتیبانی ویتایگر خواهیم آموخت

تیکت چیست؟

انواع روش های ثبت تیکت کدامند؟

توضیح اجمالی پورتال مشتریان در ویتایگر

تغییر وضعیت تیکت به چه معناست؟

پایگاه دانش در ویتایگر چیست؟

ارجاعات تیکت ها به واحدها و افراد مختلف چگونه است؟

و…

مشاهده فیلم آموزشی ویتایگر بخش تیکت های پشتیبانی

ارسال پاسخ