ماژول فرم های شرطی ویتایگر ابزاری است که به شما امکان پیکربندی قالب های منحصر به فرد برای انواع مختلف رکوردها را می دهد. مدیر سیستم همچنین می تواند مشخص کند کدام فیلدها/ بلوک ها بر اساس کدام مقادیر فیلدهای دیگر نمایش داده شود. این افزونه با استفاده از قابلیت های گردش کار ویتایگر ساخته شده و رابطی برای پیکربندی شرایط و همچنین فیلد هایی که باید نمایش داده شده، پنهان شده، و یا اجباری شوند دارد.

توانایی نمایش، پنهان سازی، یا اجباری کردن فیلدها به طور پویا به میزان قابل توجهی دقت و کارایی داده، و هم چنین تجربه کاربر را بهبود خواهد بخشید. برای مثال، در فیلد “وضعیت تاهل” ، اگر کاربر “متاهل” را تیک بزند، زمینه های ثانویه اضافی مانند “تاریخ ازدواج” و یا هر چیزی که پیکربندی کرده باشید نمایش داده می شود. این فیلد ها را می توان به صورت فیلد اجباری ظاهر نمود و کاربر ملزم به پر کردن آنها باشد.

 

پیکربندی ماژول فرم های شرطی ویتایگر

این افزونه را می توان با رفتن به تنظیمات CRM> سایر تنظیمات > قالب های شرطی پیکربندی کرد.

۳ بخش در این صفحه وجود دارد:
قالب های شرطی جدید: برای ایجاد و تنظیم یک قالب جدید
فهرست قالب های شرطی: فهرست قالب های شرطی که قبلا پیکربندی شده اند. شما می توانید قالب های موجود را از لیست ویرایش یا حذف کنید.
فیلتر: لیست انتخاب برای فیلتر کردن قالب شرطی پیکربندی شده با توجه به ماژول ها

پیکربندی ماژول قالب های شرطی ویتایگر 6
پیکربندی ماژول قالب های شرطی ویتایگر ۶

 

پیکربندی ماژول قالب های شرطی ویتایگر 7
پیکربندی ماژول قالب های شرطی ویتایگر ۷

قالب های شرطی جدید

اضافه کردن قالب شرطی جدید یک فرایند ۳ مرحله ای است:

۱- انتخاب ماژول
– ماژول را انتخاب کنید: ماژولی را که قالب شرطی را برای آن ایجاد می کنید انتخاب کنید
– توضیحات: عنوان شرط/ اطلاعات مختصر از فیلد اصلی ست که فیلد ثانویه به آن بستگی دارد

۲- افزودن شرایط
شرایطی را که در صورت وجود فیلد باید پنهان، نمایش داده شده یا اجباری شود را وارد کنید.
۳- افزودن وظیفه ها
این بخش در قسمتی ست که شرایط وجود دارند. روی منوی کشویی “افزودن وظیفه” کلیک و “بروز رسانی فیلد” را انتخاب کنید. سپس اطلاعات زیر را پیکربندی کنید:
عنوان وظیفه: نام وظیفه ای که در حال پیکربندی ست.

تنظیم مقادیر فیلد: فیلدهای شرطی و دسترسی آنها در ماژول ها را اضافه کنید، برای مثال اجباری کردن فیلد ، فیلد فقط قابل خواندن، یا پنهان کردن فیلد.
وضعیت: برای فعال یا غیر فعال کردن وظیفه / شرط.

 

قالب های شرطی جدید در ماژول قالب های شرطی ویتایگر 6
قالب های شرطی جدید در ماژول قالب های شرطی ویتایگر ۶

 

قالب های شرطی جدید در ماژول قالب های شرطی ویتایگر 7
قالب های شرطی جدید در ماژول قالب های شرطی ویتایگر ۷

 

یک مثال عملی

مثال عملی برای ماژول فرم های شرطی ویتایگر
مثال عملی برای ماژول فرم های شرطی ویتایگر

یکی از آنها فیلد اصلی “وضعیت تاهل” در فرصت هاست. اگر وضعیت “تاهل” را برابر با “متاهل” را انتخاب کنید، فیلدهای اضافی “تاریخ ازدواج” نمایش داده می شود.