☎ تلفن مشاوره: ۰۳۱۹۱۰۰۷۸۷۹
Menu
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش پرونده های فروش محصول

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت پرونده های فروش محصول مرتبط با بخش انبار نرم افزار CRM ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد. در فیلم آموزش قسمت پرونده های فروش محصول ویتایگر خواهیم آموخت پرونده ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش قرارداد خدمات

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت قرارداد خدمات نرم افزار CRM ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد. در فیلم آموزشی قسمت قرارداد خدمات در ویتایگر خواهیم آموخت مفهوم قرارداد خدمات در ویتایگر چیست؟ راهنمای ایجاد قرارداد ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش مدیریت پروژه ها

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت پروژه ها از بخش پشتیبانی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد. در فیلم آموزشی قسمت پروژه ها در ویتایگر خواهیم آموخت مدیریت پروژه ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش سئوالات متداول پشتیبانی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت سئوالات متداول از بخش پشتیبانی نرم افزار ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد. در فیلم آموزشی سئوالات متداول پشتیبانی ویتایگر خواهیم آموخت منظور از سئوالات متداول چیست؟ کاربرد سئوالات متداول ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش تیکت های پشتیبانی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر ویدئوی آموزشی قسمت تیکت ها را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی تیکت های پشتیبانی ویتایگر خواهیم آموخت تیکت چیست؟ انواع روش های ثبت تیکت کدامند؟ توضیح اجمالی پورتال مشتریان در ویتایگر تغییر وضعیت تیکت ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش سرویس ها

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر ویدئوی آموزشی قسمت سرویس ها را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی سرویس های ویتایگر خواهیم آموخت سرویس ها در ویتایگر چیست؟ چگونه در ویتایگر سرویس جدیدی ایجاد کنیم؟ چگونه در ویتایگر برای روی ...