☎ تلفن مشاوره: ۰۳۱۹۱۰۰۷۸۷۹
Menu
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش محصولات

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، قسمت بخش محصولات این نرم افزار CRM را به شما آموزش می دهیم.   در فیلم آموزشی بخش محصولات ویتایگر خواهیم آموخت منظور از محصولات در ویتایگر چیست؟ کاربرد بخش محصولات در ویتایگر چیست؟ ثبت محصول ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش اسناد

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، قسمت بخش اسناد این نرم افزار CRM را به شما آموزش می دهیم.   در فیلم آموزشی بخش اسناد ویتایگر خواهیم آموخت کاربرد بخش اسناد در ویتایگر چیست؟ ثبت سند جدید در ویتایگر آموزش طبقه بندی ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش سازمان ها

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، قسمت بخش سازمان ها این نرم افزار CRM را به شما آموزش می دهیم.   در فیلم آموزشی بخش سازمان ها ویتایگر خواهیم آموخت کارایی بخش سازمان چیست؟ آموزش ثبت یک سازمان جدید در نرم ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش مخاطبین

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، قسمت بخش مخاطبین این نرم افزار CRM را به شما آموزش می دهیم.   در فیلم آموزشی بخش مخاطبین ویتایگر خواهیم آموخت به چه کسانی مخاطب گفته می شود؟ آموزش ثبت مخاطب جدید در نرم ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – قسمت سرنخ های فروش

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، قسمت سرنخ های فروش این نرم افزار CRM را به شما آموزش می دهیم. آموزش سرنخ های فروش در ویتایگر اعضای تیم فروش، خریداران و مشتریان بالقوه را که از طریق راه های ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – قسمت داشبورد

اولین قسمت از مجموعه فیلم های آموزش کار با نرم افزار ویتایگر را با قسمت داشبورد مدیرتی شروع می کنیم که اولین بخشی است که پس از ورود به سیستم مشاهده خواهیم نمود و از درجه اهمیت بالایی برخوردار می ...