فیلم آموزشی ویتایگر اکتبر 8, 2017

فیلم آموزش ویتایگر – بخش پرونده های فروش محصول

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت پرونده های فروش محصول مرتبط با بخش انبار نرم افزار CRM ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد. در فیلم آموزش قسمت پرونده های فروش محصول ویتایگر خواهیم آموخت پرونده های فروش محصول چیست؟ راهنمای ایجاد پرونده های فروش محصول در نرم...

فیلم آموزشی ویتایگر اکتبر 7, 2017

فیلم آموزش ویتایگر – بخش قرارداد خدمات

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت قرارداد خدمات نرم افزار CRM ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد. در فیلم آموزشی قسمت قرارداد خدمات در ویتایگر خواهیم آموخت مفهوم قرارداد خدمات در ویتایگر چیست؟ راهنمای ایجاد قرارداد خدمات در ویتایگر دلایل و مزایای ایجاد قرارداد خدمات و... مشاهده...

فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش مدیریت پروژه ها

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت پروژه ها از بخش پشتیبانی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد. در فیلم آموزشی قسمت پروژه ها در ویتایگر خواهیم آموخت مدیریت پروژه ها در ویتایگر چیست؟ کاربرد و قابلیت های مدیریت پروژه در ویتایگر...

فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش سئوالات متداول پشتیبانی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت سئوالات متداول از بخش پشتیبانی نرم افزار ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد. در فیلم آموزشی سئوالات متداول پشتیبانی ویتایگر خواهیم آموخت منظور از سئوالات متداول چیست؟ کاربرد سئوالات متداول در ویتایگر چیست؟ آموزش ساخت سئوال در بخش سئوالات متداول آموزش...

فیلم آموزشی ویتایگر اکتبر 5, 2017

فیلم آموزش ویتایگر – بخش تیکت های پشتیبانی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر ویدئوی آموزشی قسمت تیکت ها را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی تیکت های پشتیبانی ویتایگر خواهیم آموخت تیکت چیست؟ انواع روش های ثبت تیکت کدامند؟ توضیح اجمالی پورتال مشتریان در ویتایگر تغییر وضعیت تیکت به چه معناست؟ پایگاه دانش در ویتایگر چیست؟ ارجاعات...

فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش سرویس ها

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر ویدئوی آموزشی قسمت سرویس ها را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی سرویس های ویتایگر خواهیم آموخت سرویس ها در ویتایگر چیست؟ چگونه در ویتایگر سرویس جدیدی ایجاد کنیم؟ چگونه در ویتایگر برای روی سرویس ها قیمت گذاری ( قیمت، مالیات، پورسانت و... )...