فیلم آموزشی ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، قسمت بخش مخاطبین این نرم افزار CRM را به شما آموزش می دهیم.

در فیلم آموزشی بخش مخاطبین ویتایگر خواهیم آموخت

به چه کسانی مخاطب گفته می شود؟

آموزش ثبت مخاطب جدید در نرم افزار ویتایگر

مشاهده اطلاعات پرونده کامل مخاطب در ویتایگر

و…

مشاهده فیلم آموزشی ویتایگر – قسمت مخاطبین

مشاهده دموی رایگان ویتایگر