☎ تلفن مشاوره: ۰۳۱۹۱۰۰۷۸۷۹
Menu

پشتیبانی ماهانه و دوره ای

پشتیبانی دوره ای

ردیفموارد پشتیبانیبروز رسانیپلن 1پلن 2پلن 3
1نحوه پشتیبانینداردتیکت، تماستیکت، تماستیکت، تماس
2فیلم های آموزشیدارددارددارددارد
3زمان پاسخگویینداردروز کاری بعد12 ساعت4 ساعت
4اولویت پاسخگویینداردسومدوماول
5ساعات پشتیبانی تلفنینداردساعات کاریساعات کاریساعات کاری
6بروزرسانی نرم افزار و ماژول هادارددارددارددارد
7انجام تنظیمات اولیه (تنظیمات پارس ویتایگر)ندارددارددارددارد
8راه اندازی مجدد پکیج (نصب)نداردندارد1 بار2 بار
9بازرسی فنی و دوره اینداردنداردهر 3 ماه یکبارهر 2 ماه یکبار
10تنظیمات پشتیبان گیری خودکارنداردندارددارددارد
11کوپن تخفیف خرید ماژول از فروشگاهنداردندارد5 درصد10 درصد
12کارشناس اختصاصینداردنداردندارددارد
13بهینه سازی سرورنداردنداردندارددارد
14مشاوره (ماژول، سفارشی سازی در زمینه شغلی)نداردندارد1 ساعت2 ساعت
15فعال سازی ایمیل، زمانبندی ها (Cronjob)، پنـــــل پیامکنداردندارد1 بار2 بار
16مدت زمان1 ماه1 ماه1 ماه1 ماه
مبلغ990.000
ریال
2.990.000
ريال
4.490.000
ريال
5.990.000
ریال
 • در صورت نیاز به نصب بر روی سرورهای هاستینگ نظیر سی پنل ، دایرکت ادمین و … علی الخصوص سرویس های هاست اشتراکی در صورتی که سرویس هاستینگ را از فروشنده تهیه ننموده اید ونیاز به نصب بر روی سرورهای هاستینگ شرکت های دیگر دارید بررسی الزامات و پیش نیاز ها به عهده مشتری می باشد
 • در صورت نیاز به نصب بر روی سیستم عامل های مورد تایید فروشنده و بررسی پیش نیازها و راه اندازی سرور و همچنین
 • انجام تنظیمات اولیه نصب و پیاده سازی اولیه توسط فروشنده انجام خواهد شد.
 • تنظیم سرور ارسالی و مدیریت ایمیل فقط در زمان پشتیبانی انجام می شود و منوط به ارائه اطلاعات از طرف مشتری می باشد.
 • نصب ماژول های مازاد فقط در زمان خرید پکیج قابل انجام است.
 • کوپن تخفیف خرید ماژول از فروشگاه تنها در مدت دوره پشتیبانی قابل استفاده است.
 • حداقل زمان مورد نیاز برای دریافت پلن های پشتیبانی 1، 2 و 3 سه ماه می باشد.

پشتیبانی پیش فرض پکیج ها

ردیفجزییات پشتیبانیموارد پشتیبانی
1داردتیکت، تماسنحوه پشتیبانی
2داردنا محدوددسترسی به منابع آموزشی
3داردروز کاری بعدزمان پاسخگویی
4داردروز کاری (9 تا 17:30)ساعات پشتیبانی
5داردنا محدود در زمان پشتیبانیبروزرسانی نرم افزار و ماژول
6دارد1بارانجام تنظیمات اولیه (تنظیمات پارس ویتایگر)
7نداردنداردراه اندازی مجدد پکیج (نصب مجدد)
8دارددارد (دو ماه یکبار)بازرسی فنی و دوره ای
9دارد1 بارتنظیمات پشتیبان گیری خودکار
10دارد1نفر مدیر، 1نفر کاربرآموزش (به استثناء ماژول استارتر)
11نداردنداردبهینه سازی سرور
12داردداردمشاوره (ماژول، سفارشی سازی در زمینه فنی)
13دارد1 بارفعال سازی سرور خروجی ایمیل
14دارد1 بارفعال سازی زمانبندی ها (Cronjob)
15دارد1 بارتنظیمات سرویس دهنده پیام کوتاه در صورت وجود در فاکتور مشتری
16دارد1 بار (در زمان خرید)نصب ماژول های مازاد خریداری شده
17دارد1 بارپشتیبان گیری اولیه دیتابیس
 • در صورت نیاز به نصب بر روی سرورهای هاستینگ نظیر سی پنل ، دایرکت ادمین و … علی الخصوص سرویس های هاست اشتراکی در صورتی که سرویس هاستینگ را از فروشنده تهیه ننموده اید ونیاز به نصب بر روی سرورهای هاستینگ شرکت های دیگر دارید بررسی الزامات و پیش نیاز ها به عهده مشتری می باشد
 • در صورت نیاز به نصب بر روی سیستم عامل های مورد تایید فروشنده و بررسی پیش نیازها و راه اندازی سرور و همچنین انجام تنظیمات اولیه نصب و پیاده سازی اولیه توسط فروشنده انجام خواهد شد.
 • تنظیم سرور ارسالی و مدیریت ایمیل فقط در زمان پشتیبانی انجام می شود و منوط به ارائه اطلاعات از طرف مشتری می باشد.
 • نصب ماژول های مازاد فقط در زمان خرید پکیج قابل انجام است.