فیلم آموزشی ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، فیلم آموزش قسمت پرونده های فروش محصول مرتبط با بخش انبار نرم افزار CRM ویتایگر را به شما آموزش خواهیم داد.

در فیلم آموزش قسمت پرونده های فروش محصول ویتایگر خواهیم آموخت

پرونده های فروش محصول چیست؟

راهنمای ایجاد پرونده های فروش محصول در نرم افزار CRM ویتایگر

گارانتی در قسمت پرونده های فروش محصول

ارتباطات در قسمت پرونده های فروش محصول

و…

مشاهده فیلم آموزشی ویتایگر بخش پرونده های فروش محصول

مشاهده دموی رایگان ویتایگر