فیلم آموزشی ویتایگر

در جدیدترین ویدئوی آموزشی از سری آموزش های تصویری نرم افزار CRM ویتایگر ، ویدئوی آموزش قسمت پیش فاکتور فروش در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر را آماده نمودیم.

پیش فاکتور چیست؟

در یک فرآیند استاندارد فروش، وقتی خریدار از فروشنده استعلام قیمت می کند فروشندگان اول پیش فاکتور می فرستند. فروشنده، در پیش فاکتور شرایط فروش و قیمت خود را برای خریدار توضیح می دهد و اگر خریدار شرایط آن و قیمت اعلام شده را قبول کرد برای او فاکتور صادر می کند.

پیش فاکتور در حکم سند قطعی فروش نیست و فقط اعلام قیمت است اما فاکتور در حکم فروش قطعی به حساب میاید. معمولا در خصوص قیمت در مورد پیش فاکتور فروشنده و خریدار به چانه زنی می پردازند تا سر یک قیمت نهایی با هم به توافق برسند .

در این فیلم آموزشی پیش فاکتور خواهیم آموخت

با روش های مختلف ایجاد پیش فاکتور در ویتایگر آشنا خواهیم شد.

یک پیش فاکتور فروش ایجاد خواهیم کرد.

یک و یا چند محصول و یا خدمات به پیش فاکتور الصاق می کنیم.

برای پش فاکتور یک و یا چند محصول و خدمات تخفیف تعریف می کنیم.

برای پش فاکتور یک و یا چند محصول و خدمات، مالیات های مختلف همچون مالیات حمل و نقل و…  تعریف می کنیم.

و…

مشاهده فیلم آموزشی پیش فاکتور

مشاهده دموی رایگان ویتایگر