فیلم آموزشی ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، قسمت بخش اسناد این نرم افزار CRM را به شما آموزش می دهیم.

در فیلم آموزشی بخش اسناد ویتایگر خواهیم آموخت

کاربرد بخش اسناد در ویتایگر چیست؟

ثبت سند جدید در ویتایگر

آموزش طبقه بندی اسناد در ویتایگر

تفاوت سند داخلی و خارجی

و…

مشاهده فیلم آموزشی ویتایگر – بخش اسناد

مشاهده دموی رایگان ویتایگر