فیلم آموزشی ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر، قسمت بخش سازمان ها این نرم افزار CRM را به شما آموزش می دهیم.

در فیلم آموزشی بخش سازمان ها ویتایگر خواهیم آموخت

کارایی بخش سازمان چیست؟

آموزش ثبت یک سازمان جدید در نرم افزار ویتایگر

مشاهده اطلاعات پرونده کامل یک سازمان در VTiger

و…

مشاهده فیلم آموزشی ویتایگر – قسمت سازمان ها

مشاهده دموی رایگان ویتایگر