فیلم آموزشی ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزش کار با نرم افزار ویتایگر ، قسمت تقویم نرم افزار ویتایگر را آموزش خواهیم داد.

در فیلم آموزشی تقویم ویتایگر خواهیم آموخت

آموزش تنظیمات تقویم ویتایگر

تقویم من در ویتایگر چیست؟

تقویم مشترک در ویتایگر چیست؟

تفاوت های تقویم مشترک و تقویم من در ویتایگر چیست؟

نمایش بصورت لیست در قسمت تقویم من نرم افزار ویتایگر

افزودن رویداد و وظیفه در قسمت تقویم ویتایگر چگونه است؟

و…

مشاهده فیلم آموزشی ویتایگر – قسمت تقویم

مشاهده دموی رایگان ویتایگر