☎ تلفن مشاوره: ۰۳۱۹۱۰۰۷۸۷۹
Menu

تعرفه پنل های پیام کوتاه

ویژگی سامانه SMS
برنزی
تماس بگیرید
ارسال SMS به صورت تکي
ارسال SMS به صورت گروهي
ارسال SMS به صورت نظير به نظير
ارسال SMS با پيشوند و نام و نام خانوداگي مخاطبين
ارسال SMS با زبان هاي مختلف (فارسي ، انگليسي و... )
ارسال SMS هاي طولاني ( تا 10 صفحه )
تخمين هزينه ارسال قبل از ارسال نهايي
استفاده از پيام هاي آماده
ليست پيام هاي ارسال شده و وضعيت آنها با امکان جستجو و فيلتر
دريافت پيام و رويت ليست پيامهاي دريافت شده با امکان جستجو و فيلتر
دريافت پيام و رويت ليست پيامهاي دريافت شده با امکان جستجو و فيلتر
زمانبندي و ارسال SMS اتوماتيک در تاريخ و ساعت مشخص
Import و Export اطلاعات از طريق فايل Excel
ارسال SMS منطقه بندي و کدپستي سراسر ايران
مديريت دفتر تلفن (ثبت اطلاعات کامل و گروه بندي مخاطبين)
پاسخگويي خودکار به SMS هاي دريافتي
ارسال SMS هاي دريافتي به موبايل و ايميل مدير سيستم
ارسال SMS و مديريت سامانه از طريق موبايل مدير سيستم
ارسال SMS با نام و نام خانوادگي ، پيشوند و کلمات کليدي مورد نظر
شارژ آنلاين اعتبار (با تمامي کارتهاي بانکهاي عضو شبکه شتاب)
اضافه کردن فيلدها نا محدود براي هر گروه دفترچه تلفن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نقره ای
تماس بگیرید
ارسال SMS به صورت تکي
ارسال SMS به صورت گروهي
ارسال SMS به صورت نظير به نظير
ارسال SMS با پيشوند و نام و نام خانوداگي مخاطبين
ارسال SMS با زبان هاي مختلف (فارسي ، انگليسي و... )
ارسال SMS هاي طولاني ( تا 10 صفحه )
تخمين هزينه ارسال قبل از ارسال نهايي
استفاده از پيام هاي آماده
ليست پيام هاي ارسال شده و وضعيت آنها با امکان جستجو و فيلتر
دريافت پيام و رويت ليست پيامهاي دريافت شده با امکان جستجو و فيلتر
دريافت پيام و رويت ليست پيامهاي دريافت شده با امکان جستجو و فيلتر
زمانبندي و ارسال SMS اتوماتيک در تاريخ و ساعت مشخص
Import و Export اطلاعات از طريق فايل Excel
ارسال SMS منطقه بندي و کدپستي سراسر ايران
مديريت دفتر تلفن (ثبت اطلاعات کامل و گروه بندي مخاطبين)
پاسخگويي خودکار به SMS هاي دريافتي
ارسال SMS هاي دريافتي به موبايل و ايميل مدير سيستم
ارسال SMS و مديريت سامانه از طريق موبايل مدير سيستم
ارسال SMS با نام و نام خانوادگي ، پيشوند و کلمات کليدي مورد نظر
شارژ آنلاين اعتبار (با تمامي کارتهاي بانکهاي عضو شبکه شتاب)
اضافه کردن فيلدها نا محدود براي هر گروه دفترچه تلفن
ارسال SMS مشاغل به تفکيک رسته و شهرستان
ارسال SMS بين المللي ( به 819 اپراتور در 220 کشور)
ارسال SMS کارت ويزيت ، WAP ، نظير به نظير
سيستم پاسخگوي خودکار (پاسخ هوشمند و پارامتريک به SMS هاي دريافت شده)
مديريت و ارسال SMS اتوماتيک تبريک ها و سالگردها و اختاريه ها
نظرسنجي و آمارگيري از طريق پيام کوتاه
صندوق انتقادات و پيشنهادات
برگزاري مسابقات و آزمون ها مبتني بر SMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طلایی A / B
تماس بگیرید
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال دکل های BTS ایرانسل
ارسال براساس جنسیت و سن
ارسال منطقه ای ایرانسل
ارسال کدپستی کشوری
ارسال منطقه ای کشوری
ارسال کدپستی تهران و کرج
ارسال ازفایل csv
ارسال با کلمات کلیدی
ارسال مشاغل
ارسال بین المللی
ارسال کارت ویزیت
ارسال WAP
ارسال نظیر به نظیر
مدیریت پیام های زمان دار
ارسال بر اساس نقشه کدپستی
 
دفترچه تلفن
پیام های پیشفرض
دریافت پیامک
 
پاسخگوی خودکار
بخش مسابقات
مدیریت رویدادها
صندوق انتقادات و پیشنهادات
نظرسنجی
کنترل پنل از طریق موبایل
 
مدیریت پاسخ با URL
مدیریت Remote Database
خدمات وب سرویس
 
ارسال SMS به صورت تکي
ارسال SMS به صورت گروهي
ارسال SMS به صورت نظير به نظير
ارسال SMS با پيشوند و نام و نام خانوداگي مخاطبين
ارسال SMS با زبان هاي مختلف (فارسي ، انگليسي و... )
ارسال SMS هاي طولاني ( تا 10 صفحه )
تخمين هزينه ارسال قبل از ارسال نهايي
استفاده از پيام هاي آماده
ليست پيام هاي ارسال شده و وضعيت آنها با امکان جستجو و فيلتر
دريافت پيام و رويت ليست پيامهاي دريافت شده با امکان جستجو و فيلتر
دريافت پيام و رويت ليست پيامهاي دريافت شده با امکان جستجو و فيلتر
زمانبندي و ارسال SMS اتوماتيک در تاريخ و ساعت مشخص
Import و Export اطلاعات از طريق فايل Excel
ارسال SMS منطقه بندي و کدپستي سراسر ايران
مديريت دفتر تلفن (ثبت اطلاعات کامل و گروه بندي مخاطبين)
پاسخگويي خودکار به SMS هاي دريافتي
ارسال SMS هاي دريافتي به موبايل و ايميل مدير سيستم
ارسال SMS و مديريت سامانه از طريق موبايل مدير سيستم
ارسال SMS با نام و نام خانوادگي ، پيشوند و کلمات کليدي مورد نظر
شارژ آنلاين اعتبار (با تمامي کارتهاي بانکهاي عضو شبکه شتاب)
اضافه کردن فيلدها نا محدود براي هر گروه دفترچه تلفن
ارسال SMS مشاغل به تفکيک رسته و شهرستان
ارسال SMS بين المللي ( به 819 اپراتور در 220 کشور)
ارسال SMS کارت ويزيت ، WAP ، نظير به نظير
سيستم پاسخگوي خودکار (پاسخ هوشمند و پارامتريک به SMS هاي دريافت شده)
مديريت و ارسال SMS اتوماتيک تبريک ها و سالگردها و اختاريه ها
نظرسنجي و آمارگيري از طريق پيام کوتاه
صندوق انتقادات و پيشنهادات
برگزاري مسابقات و آزمون ها مبتني بر SMS
تعريف واحد هاي سازماني ، مديريت همکار
خدمات وب سرويس
مديريت پاسخ از URL / مديريت Remote Database