فیلم آموزشی ویتایگر

در این قسمت از سری آموزش ویدئویی نرم افزار CRM ویتایگر ویدئوی آموزشی قسمت سطل بازیابی را برای شما آماده کردیم.

در فیلم آموزشی سطل بازیابی ویتایگر خواهیم آموخت

کاربرد قسمت سطل بازیابی چیست؟

شیوه بازیابی اطلاعات حذف شده از طریق سطل بازیابی ویتایگر

حذف اطلاعات برای همیشه در ویتایگر

و…

مشاهده فیلم آموزشی ویتایگر بخش سطل بازیابی ویتایگر

ارسال پاسخ