✿ تا 30% تخفیف ویژه جشنواره نوروزی پارس ویتایگر ✿

در هر زمان می توان یک فرصت فروش را به پروژه تبدیل و فرایند پیشرفتش را پیگیری نمود. در حالی که فرصت ها ی فروش تبدیل می شوند، داده های ماژول های مربوط )پیش فاکتورها، فعالیت ها و نظرات ( به آنان نیز با اطلاعات ثبت شده پروژه ها مرتبط می گردند.

Forsat

ویرایش فیلد مرتبط با تنظیمات

همان طور که می بینید هنگام تبدیل فرصت به پروژه با یک کلیک بر آیکون تنظیمات، می توانید فیلد جدید مرتبط با گزینه ها را تغییر داده و یا اضافه کنید.

fild

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر