افزونه ی بلوک های پویای ویتایگر انجام کارها برای شما آسان تر و سریع تر می کند. این افزونه به شما قدرت کنترل نمایش دادن یا مخفی کردن بلوک ها را در هر نمایش رکورد به شما می دهد. جداسازی انواع مختلف رکوردها مانند تیکت “شرکت” و “شخصی”، “نصب جدید” یا “تعمیر” بسیار کارامد است. بلوک ها بر اساس فیلد لیست انتخاب که در تنظیمات پیکربندی شده است، نمایش داده شده یا پنهان می شوند. این افزونه پانل پیکربندی کاربر انعطاف پذیر و ساده ای دارد که پیکربندی تعداد نامحدودی از شرایط و ترکیبات را ممکن می سازد.

پیکربندی

این افزونه را می توان با رفتن به تنظیمات CRM> تنظیمات دیگر> بلوک های پویا پیکربندی کرد.

+ افزودن بلوک پویا: برای ایجاد بلوک پویای جدید

فهرست بلوک های پویا: تمام بلوک های پویای پیکربندی شده با “ماژول ها”، “فیلد های منبع” و ” مقادیر” مربوطه در این لیست مرتب شده اند.

لیست انتخاب دسته بندی: “همه” گزینه ی پیش فرض است، اما می توانید بلوک های پویا را که در لیست نمایش داده شده است بر اساس ماژول ها مرتب کنید.

ویرایش و حذف: هر دو گزینه در لیست هر بلوک پویای ایجاد شده موجود است.

بلوک های پویا

+ افزودن بلوک پویا

ماژول: ماژولی را که میخواهید برای آن بلوک پویا ایجاد کنید انتخاب کنید.

فیلد منبع: این گزینه را به ” بلوک پویا” تغییر دهید.

مقدار: مقادیر موجود در این فیلد به فیلد ماژول و منبع بستگی دارد.

انتخاب بلوک های مخفی یا نمایش داده شده: بلوک هایی که در این بخش “نمایش دادن” برای آنها انتخاب شده در بلوک پویا نمایش داده می شوند.

ماژول بلوک های پویا ویتایگر 7

مثال

هنگامی که منبع سرنخ برابر با بازاریابی تلفنی باشد، بلوک “اطلاعات ارتباطات با مشتری” مخفی می گردد.

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر