در اکثر کسب و کارهای موجود، تیم فروش از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که تمامی فعالیت های شرکت مبتنی بر فروش محصول یا سرویس می باشد. اگر در روال پیاده شده در مجموعه شما برای کارشناسان فروش درصد پورسانت به ازای محصولات فروخته شده در نظر گرفته می شود، قطعا یکی از دغدغه های مهم مشخص کردن مبلغ پورسانت هر کارشناس به ازای فروش ایشان در ماه می باشد.

 ماژول محاسبه کننده سود یا پورسانت این امکان را فراهم می کند که با توجه به هر محصول یا خدمت قابل ارائه، تا 6 سطح مختلف  در هرمحصول یا سرویس درصد پورسانت تعریف نموده  و پس از ثبت فاکتور ، مبلغ پورسانت های تعریف شده را مشاهده نمایید.

این ماژول به گونه ای عمل می کند که بعد از نصب در قالب بلوک در محصولات، سرویس ها و فاکتور ها نمایان می شود که بعد از تنظیم آن، بر اساس مبلغ فاکتور و درصد پورسانت تعیین شده در هر محصول پس از ذخیره فاکتور ، مبلغ پورسانت هر سطح را محاسبه و به شما نمایش می دهد.

راهنمای تنظیم ماژول

همانطورکه پیش تر گفته شد پس از نصب پورسانت بلوک LBL_PROFIT_CALCULATOR، در محصولات، سرویس ها و همچنین فاکتور ها اضافه می شود.
در این بلوک موجود در ماژول محصولات و سرویس ها ، قادر هستید که بر حسب درصد تا 6 سطح متفاوت درصد پورسانت تعیین کنید .

ماژول محاسبه کننده سود

پس از تعیین درصد پورسانت در هر  محصول یا سرویس،  محاسبه ی پورسانت در فاکتور ها با استفاده از تابع سفارشی ParsVT Profit Calculator  انجام می شود که در ادامه نحوه ساخت این گردش کار تقدیم حضورتان می گردد.

نحوه ساخت گردش کار

 برای فعال سازی این تابع ، بعد از تعیین درصد پورسانت در محصولات و سرویس ها،  به فاکتور ها مراجعه کنید.

1. از گزینه ویرایش گردش کار را انتخاب کنید.

2. بعد از باز شدن گردش کار های مربوط به فاکتور ، اگر گردش کاری با موضوع “محاسبه پورسانت” وجود نداشت، گردش کاری با این موضوع بسازید.(دقت داشته باشید در صورتی که در گردش کار های موجود این گردش کار وجود داشت نیاز به ساختن مجدد آن نمی باشد.)

3. نحوه اجرا را مطابق تصویر زیر تنظیم کنید.

ماژول محاسبه کننده سود

4. بدون اعمال هیچ شرطی در فعالیت های گردش کار “فراخوانی تابع سفارشی ” را انتخاب کنید.

5. مطابق تصویر زیر تابع سفارشی با نام ParsVT Profit Calculator را انتخاب کنید.

بعد از ساخت گردش کارمطابق دستور العمل ذکر شده، با ثبت فاکتور از محصول دارای درصد پورسانت می بینیم که بر اساس مبلغ کالا مقدار پورسانت محاسبه شده و نمایش داده می شود.

  • نکته : می توانید بعد از نصب ، در بلوک نام برده از قسمت “سفارشی سازی فیلد ها و چیدمان ماژول” مطابق نیاز خودتان نام بلوک و همچنین فیلد های تعیین کننده پورسانت در محصولات و سرویس ها را از Agent 1 الی 6 ترجمه و به متن دلخواه تغییر دهید؛ برای مثال برای کارشناس فروش، مدیر فروش و…
    دقت داشته باشید تنها در قسمت مشخص شده مربوط به ترجمه برای فیلد و بلوک تغییرات اعمال کنید و نام متغیر را تحت هیچ شرایطی تغییر ندهید.

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر