بستن
تا 30% تخفیف
در جشنواره عید تا عید
🎁

در این جشنواره می توانید نرم افزار CRM پارس ویتایگر را با تخفیف ویژه خریداری کنید.

اطلاعات بیشتر

قوانین به اشتراک گذاری به منظور پیکربندی داده های قوانین مشترک برای تمامی کاربران در سلسله مراتب نقش ها مورد استفاده قرار می گیرد. در پارس ویتایگر حالت پیش فرض دسترسی به اطلاعات ثبت شده در حالت عمومی تنظیم شده است که هرکسی بتواند تمامی اطلاعات ثبتی را ببیند. هنگامی که “قوانین مشترک”
به حالت خصوصی تنظیم می گردد، کاربران تنها می توانند اطلاعات ثبت شده مربوط به خودشان و کاربرانی که در سلسله مراتب زیر دستشان می باشند را مشاهده کنند. همچنین قوانین به اشتراک گذاری کمک می کند قوانین مشترک به صورت سفارشی برای به اشتراک گذاری داده ها با نقش ها )نقش و زیر دستان( و گروه های خاص تنظیم گردند.

توجه: کاربران مدیریت صرف نظر از نقش ها، پروفایل ها و قوانین مشترک، تمامی اطلاعات ثبت شده را مشاهده کنند.

ویژگی ها:

قوانین به اشتراک گذاری شما را قادر به پیکربندی مجوز های ذیل برای تمامی کاربران مدیریت ارتباطات با مشتری ویتایگر می سازد.

۱ اختصاصی: کاربران تنها می توانند اطلاعات مختص به خودشان و اطلاعات کاربران زیردستشان را مشاهده کنند.

۲ عمومی- تنها خواندن: هر شخصی می تواند تمامی اطلاعات ثبت شده را مشاهده نماید اما قادر به اصلاح یا حذف آن ها نمی باشد.

۳ عمومی- خواندن و ایجاد/ ویرایش: هر شخصی می تواند تمامی اطلاعات ثبت شده را مشاهده و اصلاح نماید اما قادر به حذف آن نمی باشند.

۴ عمومی- خواندن، ایجاد/ ویرایش و حذف: هر شخصی می تواند اطلاعات ثبتی هر فرد دیگر را مشاهده، ویرایش و حذف کند.

تنظیم قوانین مشترک سازمان های گسترده

این ویژگی شما را قادر به تنظیم قوانین مشترک در سرار سازمان می سازد. حالت پیش فرض قوانین مشترک توسط خود مدیریت ارتباطات با مشتری ویتایگر به صورت عمومی تنظیم شده است، با این وجود شما می توانید قوانین به اشتراک گذاری را طبق نیازهایتان تغییر دهید.

دستورالعمل تنظیم قوانین سازمان های گسترده:

 1. بر روی آیکون چرخ دنده %image_alt% در بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید.
 2. بر روی “تنظیمات پارس ویتایگر” کلیک کنید.
 3. بر روی منو کشویی “کاربران و سطح دسترسی ها” در سمت چپ کلیک کنید.
 4. بر روی “قوانین به اشتراک گذاری” کلیک کنید. شما می توانید برای افزودن یک میانبر به تنظیمات صفحه اصلی خودتان بر روی آیکون سنجاق%image_alt% در کنار “قوانین به اشتراک گذاری” کلیک کنید.
 5. بر روی دکمه “رادیویی” برای تنظیم مجموعه جدیدی از قوانین مشترک کلیک کنید.
 6. بر روی “انجام قوانین به اشتراک گذاری جدید” به منظور به روز رسانی تغییرات کلیک کنید.

برای مشاهده چگونگی تاثیر قوانین مشترک و پروفایل ها بر میزان دسترسی کاربران شما، اینجا کلیک کنید.

توجه: لطفاً پس از ایجاد تغییرات از این که بر دکمه “انجام قوانین به اشتراک گذاری جدید” کلیک کرده اید، اطمینان حاصل کنید، زیرا در صورتیکه این کار را انجام ندادهباشید، تغییرات اعمال نخواهند شد.

 

راه اندازی قوانین به اشتراک گذاری
سفارشی

قوانین به اشتراک گذاری سفارشی به این منظور که به کارمندان رده های پایین تر اجازه ی دخل و تصرف در اطلاعات ثبت شده توسط رده های بالاتر را می دهد، مورد استفاده قرار می گیرد. به بیان دیگر، شما به عنوان یک کاربر که در سلسله مراتب کاری از رده بالاتری برخوردار می باشید، می توانید به زیردستانتان اجازه دسترسی به اطلاعات ثبتی توسط خودتان را بدهید. این امر با تنظیم قوانین به اشتراک گذاری در حالت عمومی نیز محقق می شود اما در این بخش هدف اعطای دسترسی به گروه، نقش، نقش و زیردستان خاصی است که در سلسله مراتب کاری دارای رده پایین تری می باشند.

برای مثال، در سلسله مراتب کاری مدیر فروش دارای رده بالاتری نسبت به فروشنده ها می باشد. هنگامی که قوانین به اشتراک گذاری به حالت خصوصی تنظیم شده باشند، مدیر فروش قادر به مشاهده اطلاعات ثبت شده توسط فروشنده ها ست اما برای فروشندگان این امر امکان پذیر نمی باشد. حال مدیر فروش مایل است به فروشندگان خود این امکان را بدهد که بتوانند به اطلاعات ثبتی اش دسترسی داشته باشند. اگر قوانین به اشتراک گذاری به حالت عمومی تنظیم شود هر شخصی امکان دسترسی خواهد داشت در نتیجه قوانین به اشتراک گذاری را به حالت سفارشی تنظیم کرده تا به مدیر فروش انعطاف پذیری لازم برای این که بتواند به صورت انحصاری اعطا کننده دسترسی به فروشندگان باشد، ببخشد.

دستورالعمل تعریف قوانین به اشتراک گذاری سفارشی:

 1. در نمایه قوانین به اشتراک گذاری، بر روی منو کشویی که در زیر تب “قوانین پیشرفته اشتراک گذاری” قرار دارد، کلیک کنید.

%image_alt%

 1. بر روی دکمه “افزودن قوانین سفارشی” کلیک کنید.

%image_alt%

 1. در پنجره باز شده قوانین مشترک سفارشی را تعریف کنید.

%image_alt%

 1. گزینه ای را به این منظور که اطلاعات کدام گروه یا نقش می بایست در دسترس قرار گیرند، انتخاب کنید)کاربران رده بالا(.
 2. گزینه ای را به این منظور که چه کسی به اطلاعات ثبتی کاربران با رده بالا دسترسی داشته باشد، انتخاب کنید)کاربران رده پایین(.
 3. سطح دسترسی که کاربر می تواند به اطلاعات ثبتی داشته باشد انتخاب کنید.
 4. بر روی دکمه “ذخیره” برای به روزرسانی تغییرات کلیک کنید.

به طور مشابه شما می توانید قوانین مشترک سفارشی را برای به اشتراک گذاشتن داده ها با نقش، نقش و زیردستان و گروه تنظیم کنید.

توجه: شما می بایست به طور جداگانه برای هر ماژول قوانین مشترک سفارشی را تعیین کنید.

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر