شما می توانید سلسله مراتب گسترده سازمان خود را به کمک نقش های ویتایگر شبیه سازی نمایید. همچنین می توانید نام گذاری های یکسانی مانند مدیر فروش، مسئول پشتیبانی و غیره تعیین کنید. موقعیت کاربر مشخص کننده این امر است که او می تواند به کدامین اطلاعات ثبت شده دسترسی داشته باشد.

توجه: هنگامی که قوانین مشترک به حالت خصوصی تنظیم شده باشند، کاربران هر لحظه قادرند اطلاعات ثبت شده خود و زیردستا نشان را مشاهده کنند. این در حالی است که کاربرانی که مدیر نباشند نمی توانند اطلاعات ثبت شده ی همکاران و بالادستان خود را ببینند.

ساخت نقش

این ویژگی شما را قادر می سازد نقش های جدیدی برای کاربران خود به منظور شبیه سازی سلسله مراتب گسترده سازمانی خود در ویتایگر بسازند. نقش هایی مانند مدیر عامل
و مدیریت فروش به صورت پیش فرض همراه با بسته مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر ارائه می گردند. با این وجود به منظور کاهش تعداد کلیک ها و رفتن به صفحات مختلف، شما می توانید میزان دسترسی را به هنگام ایجاد نقش تعیین کنید. دسترسی های تعیین شده برای هر نقش ضرورت ساخت پروفایل های مختلف و مرتبط ساختن آن با یک نقش را از بین می برد. علاوه بر این دیگر نیازی به مشاهده تک تک پروفایل ها برای بررسی و یا اصلاح دسترسی هایی که قبلاً تعریف نموده اید نخواهد بود.

دستورالعمل ساخت نقش:

 1. بر روی آیکون چرخ دنده %image_alt% در بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید.
 2. بر روی “تنظیمات پارس ویتایگر” کلیک کنید.
 3. بر روی منو کشویی “کاربران و سطح دسترسی ها” در سمت چپ کلیک کنید.
 4. بر روی “نقش ها” کلیک کنید. شما می توانید برای افزودن یک میانبر به تنظیمات صفحه اصلی خودتان بر روی آیکون سنجاق%image_alt% کنار “سمت ها” کلیک کنید.
 5. نشانگر ماوس را بر روی نقش های موجود ببرید و بر روی آیکون (+) برای ساخت نقشی جدید کلیک کنید.

 

 

%image_alt%

%image_alt%

 1. نام: عنوان مورد نظر را برای نقش خود وارد کنید.
 2. گزارش ها به: این فیلد به صورت خودکار انتخاب می شود. در این قسمت نقش بالاتر نسبت به این نقش نشان داده می شود.

 3. تخصیص مستقیم امتیازات به یک سمت: در این قسمت بدون ساخت پروفایل جدید و تخصیص دادن آن به یک سمت می توان سطح دسترسی را تعیین نمود.
 4. تخصیص امتیازات از طریق پروفایل های موجود: انتخاب از پروفایل های موجود به معنای امتیازات تعیین شده برای پروفایل برگزیده می باشد.
 5. کپی قوانین دسترسی از: درصورتی که شما مجوزهایی برای پروفایل های موجود تعیین کرده باشید، می توانید آن ها را با انتخاب پروفایل مورد نظر از منو کشویی وارد کنید.
 6. بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

تخصیص نقش ها به کاربران

این ویژگی شما را قادر می سازد کاربران را متناسب با وضعیتشان در سلسله مراتب کاری، با نقش آنها مرتبط سازید. هنگامی که شما کاربر جدیدی ایجاد می کنید به طور پیش فرض پروفایل مدیریت فروش نام گذاری خواهد شد.

دستورالعمل تخصیص نقش به کاربر:

 1. بر روی آیکون چرخ دنده %image_alt% در بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید.
 2. بر روی “تنظیمات پارس ویتایگر” کلیک کنید.
 3. بر روی منو کشویی “کاربران و سطح دسترسی ها” در سمت چپ کلیک کنید.
 4. بر روی “کاربران” کلیک کنید. شما می توانید برای افزودن یک میانبر به تنظیمات صفحه اصلی خودتان بر روی آیکون سنجاق%image_alt% کنار “کاربران” کلیک کنید.
 5. بر روی آیکون ویرایش%image_alt% سمت چپ کاربر مورد نظرتان کلیک کنید.
 6. بر روی فیلد نقش کلیک و نقش مورد نظر برای کاربر را انتخاب کنید.

%image_alt%

 

%image_alt%

 1. بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

توجه:

۱٫شما می توانید چندین کاربر و پروفایل را برای یک نقش با هم مرتبط سازید.

۲٫هنگامی که شما چندین کاربر را به یک نقش مرتبط می سازید، کاربران دارای آن نقش نمی توانند اطلاعات ثبت شده توسط یکدیگر را مشاهده کنند.

۳٫یک نقش همیشه با توجه به پروفایل ها و دسترسی های مشترک کار می کند.

در این صفحه می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر