قراردادهای سرویس

قرارداد ارائه سرویس چیست؟

چگونه به شکل دستی قرارداد ارائه سرویس بسازم؟

چگونه فوراً قرارداد ارائه سرویس بسازم؟

فیلدها در قرارداد ارائه سرویس چگونه کار می کنند؟

چگونه قراردادهای ارائه سرویس را با رکوردهای دیگر ارتباط دهم؟

چگونه نمونه های سرویس را محاسبه کنم؟

قرارداد ارائه سرویس چیست؟

قرارداد ارائه سرویس، توافقی دوجانبه میان فروشنده و مشتری
برای محصولاتی است که به مشتری تحویل داده شده است. مطابق با قراردادهای توافق شده، مرکز پشتیبانی شما باید تا زمان مشخص شده ای برای محصول مورد نظر، خدمات ارائه بدهد. اینکار سطح رضایت مشتری را افزایش داده و ارتباطات سالمی در معامله برقرار می سازد.

ساخت قراردادهای خدمات به شکل دستی

شما می توانید جزئیات قرارداد ارائه سرویس را به شکل دستی از ماژول سرویس ها وارد کنید. این زمانی به کار می آید که شما باید قرارداد سرویس را شخصاً وارد کنید.

مراحل ساخت رکوردهای سرویس ها به شکل دستی:

  1. در تب “سرویس ها” بر روی دکمۀ “افزودن سرویس” کلیک کنید.
  2. در نمای “افزودن سرویس جدید”، اطلاعات سرویس را وارد کنید.
  3. بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

افزودن سریع قرارداد خدمات

چنانچه فرصت کافی در اختیار شما نباشد، شما می توانید جزئیات اصلی قرارداد سرویس را از طریق “افزودن سریع سرویس ها”وارد کنید.

مراحل افزودن سریع قرارداد خدمات:

  1. بر روی آیکون (+) در گوشه بالا سمت چپ کلیک کنید.
  2. بر روی “سرویس” کلیک کنید.
  3. در نمای “افزودن سریع سرویس”، اطلاعات قرارداد را وارد کنید.
  4. بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

 

اطلاعات فیلدها

اطلاعات فیلدها در نمای سرویس ها

سازمان ها/ مخاطبین اگر قرارداد سرویس از فاکتورها، دستورات فروش، POها و پیش فاکتورها اضافه گردد، این فیلد بطور خودکار با سازمان یا شخص مرتبط با ماژول سرویس ها بروز رسانی خواهد شد
تاریخ شروع تاریخ شروع سرویس ها
تاریخ سررسید تاریخ پایان مورد نظر برای سرویس ها
واحد پیگیری انتخاب واحد پیگیری مورد نظر از picklist مطابق با آن. هنگامی که یک تیکت مربوط به قرارداد سرویس بسته می شود جستجو در فیلدهای ساعت و روز رکورد تیکت انجام شده و فیلد واحدهای استفاده شده سرویس مطابق با آن بروز رسانی خواهد شد.
واحدهای کل تعداد نمونه های سرویسی که شما ارائه می دهید را مشخص می کند

 

اطلاعات فیلدها در نمای تفصیلی سرویس ها

واحدهای استفاده شده این قسمت هنگامی که فیلد وضعیت تیکت مربوط به قرارداد سرویس بسته می شود بطور خودکار به روز رسانی می شود.
تاریخ پایان این قسمت هنگامی که وضعیت در حالت “تکمیل شده” قرار میگیرد یا “واحدهای استفاده شده” به “کل واحدها”
می رسد یا از آن فراتر می رود بطور خودکار بروز رسانی می شود.
مدت زمان برنامه ریزی شده این قسمت هنگامی که قرارداد سرویس به پایان می رسد بطور خودکار بروز رسانی می شود و به صورت
محاسبه می شود.
مدت زمان واقعی روزهای صرف شده جهت تکمیل قرارداد سرویس که به صورت محاسبه می شود.
پیشرفت(%) این قسمت هنگامی که فیلد “واحدهای استفاده شده” بروز رسانی می شود بطور خودکار بروز رسانی می شود و به صورت محاسبه می شود.

 

نکته:

در نمای ساخت رکورد سرویس ها چند فیلد آورده نشده است. مقادیر این فیلدها بطور خودکار بر اساس مقادیر دیگر فیلدها داده می شود.

ارتباط قراردهای خدمات با رکوردهای دیگر

این نمای کلی ارتباطات ماژول سرویس ها با ماژولهای دیگر را نشان داده و گزارشی از تاریخچۀ کامل حفظ می نماید.

درخواست   سرویس برای ارتباط دادن رکوردهای موجود تیکت
اسناد برای ارتباط دادن اسناد موجود با رکورد سرویس ها

 

نکته:

اگر فیلد مرتبط با در رکورد تیکت خالی باشد، پس از ارتباط دادن یک رکورد تیکت با رکورد سرویس ها، اطلاعات شخص/ سازمان از ماژول سرویس ها ایجاد می گردد.

برآورد نمونه های سرویس ها

فیلد “واحد استفاده” در ماژول سرویس ها، تعداد نمونه های سرویس که توسط مرکز پشتیبانی شما ارائه شده است را تعریف می کند. مقدار این فیلد بر اساس فیلد “وضعیت” در ماژول تیکت و فیلد “واحد پیگیری” برای ماژول “سرویس” برآورد می گردد.

واحد پیگیری وضعیت تیکت واحدهای استفاده شده
رویدادها بسته ۱+ واحدهای استفاده شده
بازگشایی شده ۱- واحدهای استفاده شده
روزها بسته روزهای تیکت + مقدار روزها در واحدهای استفاده شدهتیکت
)+ مقدار ساعات در واحدهای استفاده شده تیکت
بازگشایی شده روزهای تیکت- مقدار روزها در واحدهای استفاده شدهمستعمل تیکت
)-مقدار ساعات در واحدهای استفاده شده تیکت
ساعات بسته ساعات تیکت + مقدار روزها در واحدهای استفاده شدهتیکت
( ۲۴*روزهای تیکت)+ مقدار روزها در واحدهای استفاده شده تیکت
بازگشایی شده ساعات تیکت – مقدار ساعات در واحدهای استفاده شدهتیکت
(۲۴*روزهای تیکت) – مقدار روزها در واحدهای استفاده شده تیکت

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر