گروه می تواند ترکیبی از کاربران، نقش ها، نقش ها و زیردستان و گروه های مختلف یک سازمان باشد. گروه ها شما را در ایجاد تیم هایی برای به اشتراک گذاری مجموعه ای از اطلاعات مشترک کمک خواهند کرد.

 

%image_alt%

ویژگی های کلیدی

هنگامی که اطلاعات ثبت شده به دست گروه داده می شوند، تمامی اعضای مرتبط با گروه می توانند اقداماتی را بر اطلاعات ثبتی اعمال کنند. این امر کاربران شما را برای کار کردن به عنوان یک تیم یاری می رساند.

برای مثال، اگر عضوی از تیم پشتیبانی یک روز مرخصی گرفته باشد این احتمال وجود دارد که تیکت های ارسال شده به وی در زمان معین پاسخ داده نشوند، در نتیجه تیکت ها می بایست به گروه ارسال گردد و تمامی اعضای مرتبط با گروه این اطلاعیه ایمیل را دریافت کرده و این امکان فراهم شود که هر کدام از اعضای گروه بتواند این موضوع را حل کند.

ترکیب گروه پشتیبانی به قرار زیر می باشد:

 • کاربران: کاربران منتخب بخشی از گروه خواهند شد.
 • نقش ها: تمامی کاربران مرتبط با یک نقش، بخشی از گروه خواهند شد.
 • نقش ها و زیردستان: تمامی کاربران مرتبط با یک نقش و زیردستانشان بخشی از گروه خواهند شد.
 • گروه ها: تمامی کاربران مرتبط با گروه منتخب بخشی از گروه خواهند شد.

توجه: همچنین گروه ها شما را در تعیین قوانین مشترک سفارشی کمک خواهند کرد. شما می توانید قوانین مشترک داده هایی را برای این که یک نقش، نقش و زیردستان یا یک گروه خاص بتواند اطلاعات ثبتی نقش، نقش و زیردستان یا گروه دیگری را ببینند، تعیین کنید.

ساخت گروه

شما می توانید گروه های مختلفی برای مدیریت مجموعه اقدامات مشترک درون سازمانتان بسازید.

دستورالعمل ساخت گروه:

 1. بر روی آیکون چرخ دنده %image_alt% در بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید.
 2. بر روی “تنظیمات پارس ویتایگر” کلیک کنید.
 3. بر روی منو کشویی “کاربران و سطح دسترسی ها” در سمت چپ کلیک کنید.
 4. بر روی “گروه ها” کلیک کنید. شما می توانید برای افزودن یک میانبر به تنظیمات صفحه اصلی خودتان بر روی آیکون سنجاق%image_alt% کنار “گروه ها” کلیک کنید.
 5. بر روی “+ گروه جدید” کلیک کنید.

%image_alt%

 1. نام گروه، توضیحات و نهاد مناسبی را به عنوان اعضاء گروه وارد کنید. رنگ ها نمایانگر نهاد های مختلف می باشد.

 

%image_alt%

 1. بر روی “ذخیره” برای به روز رسانی تغییرات کلیک کنید.

ویرایش گروه ها

این ویژگی شما را در جهت پاسخ گویی به نیازهایتان، قادر به تغییر گروه های موجود می سازد.

دستور العمل ویرایش یک گروه:

 1. در فهرست گروه ها، بر روی آیکون مداد%image_alt% که در سمت چپ گروه مورد نظر قرار دارد کلیک کنید.

%image_alt%

 1. فیلد ها را تغییر دهید.
 2. بر روی “ذخیره” برای به روز رسانی تغییرات کلیک کنید.

حذف گروه ها

این ویژگی شما را قادر می سازد در صورتی که گروه های موجود پاسخ گوی نیازهایتان نبودند، آن ها را حذف کنید.

دستورالعمل حذف گروه های موجود:

 1. در فهرست گروه ها، بر روی آیکون%image_alt% که در سمت چپ گروه مورد نظر قرار دارد کلیک کنید.

%image_alt%

 1. مسئولیت ها را به گروه موجود دیگری انتقال دهید.

%image_alt%

 1. بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر