هنگام ثبت یا ویرایش اطلاعات، نیاز است کاربر یا کاربران مسئول پیگیری رکورد مشخص شود تا اقدامات لازم بر اساس سیاست کاری مجموعه انجام گردد.

بخش گروه ها در نرم افزار ویتایگر برای ایجاد گروه هایی از کاربران است تا در زمان ارجاع رکورد در هر یک از ماژول ها، بتوان به گروه مدنظر از کاربران “ارجاع به“ انجام شود .

کاربردها

  • ایجاد گروه های مختلف به تعداد بی نهایت شامل کاربران تعریف شده در نرم افزار ویتایگر
  • ارجاع رکوردها به گروه های تعریف شده

فرض کنید زمانی که یک سرنخ در نرم افزار شما ایجاد میشود میبایست به گروه فروش ارجاع شود.

برای این منظور از منو > تنظیمات > تنظیمات سیستم > کاربران و سطوح دسترسی > وارد بخش گروه ها شوید. در این صفحه موارد زیر قابل رویت است :

  • لیست گروه هایی که قبلا تعریف شده اند که قابلیت حذف و ویرایش آن ها وجود دارد.
  • دکمه گروه جدید که میتوانید از طریق آن اقدام به ساخت گروه کنید.

طبق مثال برای ایجاد گروه فروش، بر روی دکمه گروه جدید کلیک کرده و در صفحه باز شده تنظیمات زیر انجام می شود:

  1. یک نام برای گروه انتخاب کنید.(گروه فروش)
  2. درصورتی که توضیحات در خصوص گروه وجود دارد وارد نمایید.
  3. اعضای گروه را میتوانید از بین کاربران، نقش ها، زیرنقش ها و گروه های دیگر انتخاب نمایید.(در اینجا نقش های کارشناس فروش 1 و کارشناس فروش 2 انتخاب شدند )

در نهایت این گروه ساخته شده و در فیلد “ارجاع به” جهت انتخاب به عنوان مسئول پیگیری نمایش داده میشود.

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر