☎ تلفن مشاوره: ۰۳۱۹۱۰۰۷۸۷۹
Menu
اتصال ویتایگر با Outlook

اتصال Outlook با ویتایگر – آموزش همگام سازی داده های ویتایگر و Outlook

تعدادی پلت فرم وجود دارند که داده هایشان می توانند با نرم افزار ویتایگر همگام سازی شود. یکی از مهمترین و ضروری ترین پلت فرم ها Outlook می باشد. تعداد زیادی از کسب و کارها برای نیازهای متعدد خود به ...
معرفی ماژول بررسی و ادغام موارد تکراری در ویتایگر

معرفی ماژول ویتایگر بررسی و ادغام موارد تکراری

با کار کردن در یک محیط کاری سنتی، وظایف بسیاری را همواره باید مجدداً اجرا کرد. به عنوان مثال، شما یک شرکت پزشکی را اداره می کنید و دو فروشنده شما با یک پزشک در دو زمان متفاوت ملاقات می ...
پروژه های مشتری محور

مدیریت پروژه در نرم افزار CRM ویتایگر

چرا باید پروژه های مشتری محور را در نرم افزار CRM مدیریت کنید امروزه در اکثر سازمان ها، تنش بین تیم های فروش و مدیریت پروژه در حال افزایش می باشد و هر دو تیم انگشت اتهام خود را به سمت ...
4 روش برای مرتب نگهداشتن داده های نرم افزار ویتایگر

۴ روش برای مرتب نگهداشتن داده ها در نرم افزار ویتایگر CRM

رکوردهای تکراری، ثبت ناقص داده های رکوردها، غلط املایی و از بین رفتن داده های تماس با گذشت زمان، بخش عظیمی از آنچه ما "داده های غلط" در نرم افزار CRM می نامیم را تشکیل می دهند. اگرچه ممکن است ...
بدون تصویر

۵ آیتم سودآور نرم افزار CRM

نرم افزار CRM، بهره بری فرآیند فروش، بازاریابی و تیم پشتیبانی یک کسب و کار را با متمرکز کردن داده ها، فراهم کردن دیدگاه کاملی در مورد سوابق مشتریان، خودکار کردن فعالیت ها، یکپارچه سازی، و غیره افزایش می دهد. در ...