☎ تلفن مشاوره: ۰۳۱۹۱۰۰۷۸۷۹
Menu
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش گزارشات در ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی و راهنمای ویدئویی کار با VTiger ویدئوی آموزشی قسمت گزارشات و شیوه ی گرفتن گزارش در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی گزارشات ویتایگر ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش سطل بازیابی

در این قسمت از سری آموزش ویدئویی نرم افزار CRM ویتایگر ویدئوی آموزشی قسمت سطل بازیابی را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی سطل بازیابی ویتایگر خواهیم آموخت کاربرد قسمت سطل بازیابی چیست؟ شیوه بازیابی اطلاعات حذف شده از طریق سطل بازیابی ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش فیدخوان در ویتایگر

فید چیست؟ فناوری فید ( Feed ) که در زبان فارسی به آن خوراک یا خبرمایه گفته می شود، فناوری است که می توانید با استفاده از آن گشت و گذار خود را در اینترنت متحول کنید. فید راهی آسان برای ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش سایت های مورد علاقه در ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی و راهنمای ویدئویی کار با VTiger ویدئوی آموزشی قسمت سایت های مورد علاقه را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی سایت های مورد علاقه ویتایگر خواهیم آموخت منظور از سایت های مورد علاقه ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش تامین کنندگان در ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی و راهنمای ویدئویی کار با ویتایگر ویدئوی آموزشی قسمت تامین کنندگان را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی تامین کنندگان ویتایگر خواهیم آموخت منظور از تامین کنندگان در ویتایگر چیست؟ چگونه در ویتایگر یک ...
فیلم آموزشی ویتایگر

فیلم آموزش ویتایگر – بخش دفترچه های قیمت در ویتایگر

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ویتایگر ویدئوی آموزشی قسمت دفترچه های قیمت را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی دفترچه های قیمت ویتایگر خواهیم آموخت سرویس ها در ویتایگر چیست؟ چگونه در ویتایگر سرویس جدیدی ایجاد کنیم؟ چگونه در ویتایگر ...