این روزها همه چیز بصورت فرم های الکترونیک و بصورت برخط(online)انجام می شود. بدیهی است که دلایل مناسبی برای انجام این کارها بصورت الکترونیک وجود دارد. اطلاعاتی که به فرم های الکترونیک وارد می شود نسبت به طبقه بندی پرونده ها دارای سرعت بیشتر و دستیابی راحت تر بوده و فضای کمتری را نیز اشغال می نماید.

ایده های عمومی در خصوص استفاده از نرم افزار CRM:
یک نرم افزار CRM برنامه ای است که به کاربران اجازه می دهد تا:
۱- بصورت برخط اطلاعات را وارد نمایند.
۲- بصورت برخط اطلاعات را ثبت نمایند.
۳- بصورت برخط به اطلاعات به دسترسی داشته باشند.
۴-اطلاعات با پروتوکلهای حفاظتی محافظت شده است.
۵- دارای کاربردهایی مانند ایجاد گزارش، محاسبه اطلاعات، تقویم و زمانبندی تماسها و اطلاعات نیز هستند.
۶- اطلاعات وارد شده میتواند ایجاد برنامه های دیگر که به صورت خاص در یک صنعت مورد استفاده قرار می گیرند را بنماید.

اساساً این بدین معنی است که اطلاعات و داده ها برای نسل های آینده ذخیره شده و مدیریت می گردند و به راحتی برای افراد منتخب براساس سطح دسترسی که توسط کاربر ارشد تعریف می شود قابل دریافت ،مشاهده و دسترسی هستند.

نرم افزار CRM: علمی، کارآ و سودمند

مهمترین جنبۀ یک نرم افزار CRM ذخیرۀ اطلاعات آن می باشد. به هر حال مهمترین عاملی که باعث عدم سرمایه گذاری بر روی این نرم افزار می گردد عدم توجه به امنیت، سرعت، گزارش گیری و برنامه ریزی و دستیابی راحت به اطلاعات موجود در نرم افزار می باشد.

به عنوان مثال آقای الف: اطلاعات مرتبط با کار خودش را در نرم افزار CRM وارد می کند در این صورت برخی از عملکردهای مفیدی که این نرم افزار خواهد داشت عبارتند از:
۱- دسترسی به اطلاعات محدود بوده و وابسته به میزان دسترسی تعریف شده برای هر شخص خواهد بود. افراد متفاوت می توانند دارای سطوح دسترسی متفاوت باشند. مانند برخی افراد که فقط اجازه مشاهدۀ اطلاعات را دارند یا برخی هم اجازه ورود اطلاعات و هم اجازه مشاهده دارند. برخی دیگر اجازه ورود و اصلاح اطلاعات را هم دارند.

۲- دسترسی به اطلاعات می تواند به آسانی کنترل و مانیتور شود. نرم افزار CRM به راحتی با دادن گزارش در خصوص کسانی که اطلاعات را مشاهده، ویرایش، دانلود یا وارد نموده اند به شما در این خصوص کمک خواهد کرد.

۳- اطلاعات یک مشتری مشخص می تواند توسط هر شخص دیگر(بادسترسی تعریف شده) مشاهده گردد. بنابراین زمانی که مشتری به شرکت تلفن زده یا شخصاً مراجعه نموده است. افراد با پرسیدن سؤالات امنیتی می توانند تاریخچه خدمات انجام شده جهت مشتری را دریابند و این به ایجاد رابطه بهتر کمک خواهد نمود.

۴- تمام نیازهای گزارش گیری به سادگی با فشردن یک دکلمه می تواند انجام شود. نرم افزار CRM ویتایگر می تواند این نوع گزارش را در هر جا یا هر زمانی ایجاد کند.

۵- دسترسی سریع در هر مکان به اطلاعات: فرض کنید یک مشتری زمانی که خارج از محل کار هستید باشما تماس گرفته است با این نرم افزار و فقط با بازکردن لپ تاپ خودتان می توانید به اطلاعات لازم از طریق متصل شدن به سرور دست یابید.

۶- این اطلاعات ثبت شده برای نسل های آینده و حفاظت و حمایت از آنها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
۲۰ سال پیش به انجام این کار به معنی نگهداری چندین تن کاغذ، گزارش و یادداشت هایی بود که در یک کمد فلزی نگهداری می شدند. اما این روزها این کارها می تواند بوسیله یک درایو کامپیوتری کوچک که خیلی بیش از کاغذهای کپی که احتمال خراب شدن و از بین رفتنشان بود انجام گردد.
در انتها اینکه نرم افزار CRM ویتایگر می تواند به هر رده و سطح اداری توانایی انجام هر کاری را با سرعت بالاتر داده و این باعث آزادسازی زمانهای اضافی می گردد که می تواند صرف مشتری گردد. بدیهی است هرچه تعداد مشتریان بیشتر باشد سود بیشتری عاید شرکت خواهد شد و به یاد داشته باشید مشتریان علاقه ندارند که وقتشان بیهوده صرف شود پس به آنها خدمات لازم را در کمترین زمان ممکن و بدون هدر دادن آن بدهید و برای خودتان مشتریان وفادار دست و پا کنید.

مشاهده دموی رایگان ویتایگر