دستورالعمل راه اندازی چرخه کار

بر روی آیکون چرخ دنده ، بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید.

بر روی “تنظیمات پارس ویتایگر” کلیک کنید.

در سمت چپ بر روی منوی کشویی ” تنظیمات دیگر” کلیک کنید.

بر روی “گردش کارها” کلیک کنید. شما می توانید برای افزودن میانبر به تنظیمات صفحه ی اصلی بر روی آیکون سنجاق کنار آن کلیک کنید.

بر روی “+ گردش کار جدید” کلیک کنید.

مطالب

۱) زمانبندی گردش کار

– فقط در اولین بار ذخیره

– تا زمانی که برای اولین بار شرط مورد نظر ایجاد شود

– هر مرتبه ای که موردی ذخیره شود

– هر مرتبه ای که موردی تغییر کرد

– برنامه

۲) افزودن شرط

۳) افزودن وظیفه

مرحله یک:زمانبندی گردش کار

شما می بایست اطلاعات پایه که شامل انتخاب ماژول و برنامه ریزی چرخه کار می باشد را وارد کنید. این ابزار امکان انجام فعالیت های مختلفی مانند ارسال ایمیل، به روزرسانی فیلدها، ایجاد اطلاعات جدید در ماژول دیگر، ایجاد رویداد یا وظیفه و غیره را در ماژول انتخاب شده برای شما فراهم می سازد. اکنون این سوال پیش می آید که “چرا باید ماژول انتخاب کنیم؟”. در ادامه به طور مفصل راجع به عملیاتی که توسط چرخه های کار تیریگر می شوند صحبت خواهیم کرد.

اطلاع رسانی موعد فاکتور دوره ای:

شما می بایست در ابتدای کار شرایط چرخه ی کار را مشخص کنید. شرایط راه اندازی چرخه کار از پیش تعریف شده اند و شما تنها باید گزینه ای که پاسخ گوی نیازهای شما می باشد انتخاب نمایید.

 1. فقط در اولین بار ذخیره: در این گزینه چرخه ی کار در اولین ذخیره سازی تیریگر می شود، یعنی زمانی که شما اطلاعات جدیدی وارد می کنید.
 2. تا زمانی که اولین شرط اجرا شود: این گزینه چرخه کار را در صورتی که شرط اجرا شود تیریگر می کند. باید توجه داشت، زمانی که شرط اجرا شد چرخه ی کار شما در همان اطلاعات قبلی تیریگر نخواهد شد بلکه در قسمت دیگری در ماژول انتخاب شده تیریگر می شود.
 3. هر مرتبه ای که موردی ذخیره شود: در این گزینه هر زمان که شما اطلاعات را ذخیره کنید، حتی اولین ذخیره سازی چرخه ی کار شما تیریگر می شود.
 4. هر مرتبه ای که موردی تغییر کرد: در این گزینه هر زمانی که شما تغییری اعمال و ذخیره نمایید، به غیر از اولین ذخیره سازی، چرخه ی کار شما تیریگر می شود.
 5. برنامه ریزی: در این گزینه چرخه ی کار شما در زمان های مشخص تیریگر می شود.

به عنوان مثال:

برای ” فقط در اولین ذخیره سازی”

من مدیر فروش شرکت آوب هستم. من برنامه ریزی کرده ام که متن خوش آمد گویی گرمی به صورت ایمیل برای مشتریان جدید ارسال شود. به همین منظور چرخه کاری ساخته ام و این چرخه با شرط “فقط در اولین ذخیره سازی” به اجرا در می آید. این کار تنها زمانی که اطلاعات جدید ایجاد شود چرخه ی کار را تیریگر می کند.

برای “تا زمانی که اولین شرط اجرا شود”

اطلاعات مربوط به “مرحله فروش” که به “عقد قرارداد” ختم می شود، می بایست به طور خودکار به دست من برسد. این امر تنها یک مرتبه در چرخه ی اطلاعات اتفاق می افتد. به همین منظور چرخه کاری با شرط ” تا زمانی که اولین شرط اجرا شد” ساخته ام. هنگامی که این چرخه ی کار اجرا می شود دیگر این عملیات بر روی آن اطلاعات انجام نمی شود.

برای “هر زمان که اطلاعاتی ذخیره شود”

هنگامی که معامله ای صورت می گیرد ۵% کل مبلغ به نماینده فروش تعلق می گیرد. من وقتم را صرف حساب کردن نمی کنم و ترجیح می دهم چرخه کار بسازم. این چرخه باید هر مرتبه که اطلاعاتی ثبت شد اجرا شود تا مقادیر به طور خودکار به روز رسانی شوند.

برای “هر زمان که اطلاعات تغییر یابد”

من می خواهم در صورتی که کسی اطلاعات فیلد “مقادیر” ماژول فرصت ها را تغییر داد، مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر ایمیلی به من ارسال کند. برای همین منظور چرخه ی کاری با شرط هر زمان که اطلاعات تغییر یابد می سازم. این چرخه ی کار هر زمان که اطلاعات ویرایش و ذخیره شوند اجرا می گردد.

مرحله دو: افزودن شرط

چرخه های کار بر روی اطلاعات ماژول های انتخاب شده اعمال می شوند. در اغلب موارد شما تنها به اعمال عملیات بر اطلاعات خاصی از آن ماژول نیازمند هستید. در این مرحله است که شرط ها به کار می آیند. در این وضعیت چرخه کار تنها برای اطلاعاتی که دارای شرایطی هستند که شما تعیین کرده اید، اعمال می گردد. به عنوان مثال من می خواهم چرخه ی کاری برای ماژول سرنخ فروش ایجاد کنم. می خواهم این چرخه ی کار عملیاتی بر سرنخ های فروشی که دارای وضعیت “تازه” هستند، انجام دهد. بنابراین شرط ما برای سرنخ های فروش با وضعیت “تازه” است.

شما به هنگام تعریف شرط ها با دو گزینه ی مختلف روبه رو می شوید. در ادامه قابلیت این شرایط همراه با مثال توضیح داده شده است.

 1. تمام شرط ها: فیلتر کردن اطلاعات بر اساس شرط های NAD

برای مثال

شرط ۱

NAD

شرط ۲

NAD

شرط ۳

تنها در صورتی که تمامی شرط ها اجرا شد نتیجه به نمایش در آید. در صورتی که یکی از شرط ها اجرا نشود بقیه عملیات انجام نمی شود.

 1. هر شرطی: فیلتر کردن اطلاعات بر اساس شرط های OR

برای مثال

شرط ۱

OR

شرط ۲

OR

شرط ۳

در صورتی که حداقل یکی از شرط ها اجرا شد نتیجه به نمایش در آید. در صورتی که یکی از شرط ها اجرا نشد بقیه شرط ها اجرا گردد.

 1. شما می توانید فیلدهایی که دارای شرایط “برابر” می باشند با یکدیگر مقایسه کنید.

به عنوان مثال من مایلم چرخه کاری برای ماژول فرصت های فروش بسازم. می خواهم این چرخه کار اقداماتی بر اطلاعاتی با مقادیر “۱۰۰۰” انجام دهد. بنابراین شرط من مقدار برابر با ۱۰۰۰ می شود. برای وارد کردن این اطلاعات از منوی کشویی زیر موردی را انتخاب نمایید.

 1. شما می توانید با توجه به تاریخ فعلی شرط هایی برای فیلدهای تاریخ اضافه نمایید.

به عنوان مثال من می خواهم چرخه ی کاری برای ماژول مخاطبین بسازم تا دو روز قبل از تاریخ اتمام پشتیبانی به آن ها ایمیل ارسال کند. این شرط تاریخ های کمتر از ۳ روز را در بر می گیرد.

توجه!

 1. به طور پیش فرض شرط های NAD هم برای تمامی شرط ها و هم هر شرط کاربرد دارد. این قابلیت شما را در گروه بندی کردن شرایط با یکدیگر یاری می رساند.
 2. شما می توانید معیارهای موجود یا سفارشی برای شرط ها تعیین نمایید.
 3. همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه “افزودن شرط” شرط های چندگانه برای چرخه کار تعریف کنید.

پس از تعریف شرط بر روی دکمه “بعدی” کلیک کنید.

مرحله سه: افزودن وظیفه

می توان اقداماتی که می بایست به کمک چرخه کار انجام شود را از طریق وظایف تنظیم کرد این در حالی است که در مرحله قبلی تنها داده ها و مسیرها را وارد می کردیم.

بر روی دکمه “افزودن وظیفه” کلیک و وظیفه ی مورد نظر را انتخاب نمایید.

 1. ارسال ایمیل: ارسال اطلاعیه از طریق ارسال ایمیل
 2. فراخوانی تابع سفارشی: به روز رسانی فیلدهای اطلاعات مورد نظر ماژول ها به هنگام اعمال اقداماتی بر فیلدهای اصلی ماژول های مختلف
 3. ایجاد رویداد: ایجاد رویداد جدید در تقویم
 4. ایجاد وظیفه: ایجاد وظیفه ی جدید
 5. به روز رسانی فیلدها: به روز رسانی فیلدهای ماژول انتخاب شده
 6. ایجاد نهاد جدید: ایجاد یا به روز رسانی اطلاعات هنگامی که شرط ها برای اطلاعات اصلی اجرا شده باشد.

در این صفحه می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر