یکی از چالش هایی که ممکن است هر سازمان با آن روبرو شود، مواجه شدن با موارد تکراری ثبت شده در سیستم می باشد. به همین علت، به کمک ویژگی جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری که به صورت پیش فرض در سیستم شما وجود دارد و ماژول بررسی و ادغام موارد تکراری که می توانید به صورت جداگانه خریداری کنید، ثبت رکورد های تکراری با خطا مواجه شده، از ایجاد آنها جلوگیری، و یا ادغام می شوند.

در این راهنما، با قابلیت جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری پیشفرض سیستم آشنا می شویم.

ظتصور کنید میخواهید در هنگام ثبت مخاطبین، از ورود مخاطب با شماره موبایل تکراری جلوگیری شود. برای این منظور

از مسیر منوی اصلی > تنظیمات > تنظیمات سیستم > مدیریت ماژول، وارد سفارشی سازی فیلدها و چیدمان ماژول ها شوید.

1. ابتدا روی تب جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری کلیک کنید.

2. ماژولی را که قصد دارید در آن از ورود اطلاعات تکراری جلوگیری شود انتخاب کنید.

3. فیلد جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری را فعال کنید.

4. فیلدهای منحصر به فردی که می خواهید بررسی موارد تکراری برای آنها انجام شود را انتخاب کنید. (در این بخش میتوانید حداکثر 3 فیلد را انتخاب کنید.)

جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری 1

دقت داشته باشید که به منظور چک کردن موارد تکراری، سیستم 3 شرط را با هم چک میکند. به عبارت دیگر، اگر یکی از این 3 شرط برقرار نباشد، سیستم به منزله مورد تکراری تلقی نکرده و رکورد را ثبت میکند.

5. عملیات مورد نظر در صورت یافتن موارد تکراری، زمانی کاربرد دارد که نرم افزار ویتایگر با نرم افزار دیگری مثل نرم افزارهای حسابداری یا گوگل کلندر شما سینک شده و میخواهید اگر مخاطبی در نرم افزار دیگر ثبت شد، در ویتایگر هم ثبت شود.

بنابراین یکی از 3 گزینه زیر قابل انتخاب است:

1) انتخاب آخرین رکورد

با انتخاب این گزینه، هنگام ایجاد دو رکورد، اطلاعات ثبت شده در نرم افزار ویتایگر و اطلاعاتی که از قبل در نرم افزار موجود بوده، توسط سیستم درنظر گرفته میشود و رکوردی که جدیدتر ایجاد شده، به عنوان آخرین رکورد ثبت یا نگهداری میشود.

2) انتخاب رکورد داخلی

با انتخاب این گزینه، زمانی که اطلاعات موجود در نرم افزار سینک شده با ویتایگر باید منتقل شود، پس از بررسی اطلاعات توسط نرم افزار ویتایگر، اگر این اطلاعات در نرم افزار ویتایگر موجود باشد، همان اطلاعات داخل نرم افزار را نگه داشته و از ورود اطلاعات مجدد جلوگیری میکند.

3) انتخاب رکورد خارجی

با انتخاب این گزینه، زمانی که اطلاعات موجود از نرم افزار دیگری به ویتایگر باید منتقل شود، اگر اطلاعات در نرم افزار ویتایگر وجود نداشته باشد، اطلاعات را وارد کرده و در صورتی که اطلاعات از قبل در نرم افزار ویتایگر موجود باشد، در صورت نیاز به روز رسانی می کند.

جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری 2

راهنمای کاربری

برای بررسی عملکرد ماژول، به ماژول مقصد رفته و انتخاب می کنیم که یک شماره تلفن تکراری ثبت کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید از ایجاد آن جلوگیری شده است.

مشاهده جلوگیری از موارد تکراری

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر