گزارشات

ساخت یک گزارش شخصی سازی گزارش استخراج گزارش زمانبندی گزارشات گزارشات مؤثر نمودارها گزارشات به تیم فروش شما قابلیت استخراج داده های مرتبط با آنها

اطلاعات بیشتر »

کاربران

کاربران درواقع کارمندان سازمان شما می باشند که می توانند وارد حساب کاربری ویتایگر خود شوند، به اطلاعات دسترسی داشته و وظایف خود را طبق

اطلاعات بیشتر »

نقش ها

شما می توانید سلسله مراتب گسترده سازمان خود را به کمک نقش های ویتایگر شبیه سازی نمایید. همچنین می توانید نام گذاری های یکسانی مانند

اطلاعات بیشتر »

پروفایل

از پروفایل برای کنترل اقداماتی که کاربران می توانند بر روی اطلاعات ثبت شده انجام دهند، استفاده می شود. علاوه بر این پروفایل ها برای

اطلاعات بیشتر »

گروه ها

گروه می تواند ترکیبی از کاربران، نقش ها، نقش ها و زیردستان و گروه های مختلف یک سازمان باشد. گروه ها شما را در ایجاد

اطلاعات بیشتر »
مشاهده دموی رایگان ویتایگر