هرگاه اطلاعات خود را در یک صفحۀ گسترده بخواهید، همان لحظه می توانید فرصت های فروش خود را استخراج کنید.

مراحل استخراج اطلاعات شما:

 1. بر روی تب “فرصت های فروش” کلیک کنید.
 2. بر روی “عملیات و سپس خروجی اطلاعات از فایل” کلیک کنید.
 3. در صفحۀ “خروجی اطلاعات” ، گزینه های زیر را خواهید یافت.
خروجی از رکوردهای انتخاب شده بر روی دکمۀ رادیویی کلیک کنید تا رکوردهای انتخابی را در نمای لیست استخراج نمایدد.
خروجی گرفتن اطلاعات در همین صفحه بر روی دکمۀ رادیویی کلیک کنید تا تمام رکوردهایی که در صفحۀ نمای لیست کنونی هستند را استخراج نمایید.
خروجی گرفتن کل اطلاعات بر روی دکمۀ رادیویی کلیک کنید تا تمام رکوردها را در ماژول فرصت های فروش استخراج نمایید.
 1. بر روی دکمۀ “خروجی گرفتن فرصت های فروش” کلیک کنید.

پیش بینی مبلغ

فیلد پیش بینی در ماژول فرصتهای فروش به شما در پیش بینی وسعت تجارتی که می توان با رکورد فرصت
فروش انجام داد کمک می کند. این فیلد بر اساس اطلاعات فیلدهای “مقدار” و “درصد موفقیت” بطور خودکار محاسبه می شود.

روش کار به این صورت خواهد بود:

برای نمونه اگر ۱۰۰۰= مبلغ و ۲۰%= احتمال آنگاه ۲۰۰= مبلغ پیش بینی. این فرمول تحت فرصتهای جریان کار پیکر بندی شده است: محاسبه یا به روز رسانی مبلغ پیش بینی. بر روی آیکون ویرایش
کلیک کرده و جریان کار را بر طبق نیازهای خود اصلاح یا غیر فعال کنید.

Learn more: توضیحات گردش کارها

مدیریت فرصتها

در ادامه لیست کارکردهایی است که شما می توانید در رکوردها در صفحۀ خانگی فرصت های فروش انجام دهید:

 1. برای دسته بندی رکوردها در هر نیاز خود یک فیلتر جدید
  بسازید. شما می توانید جستجوی خود را به ستونها و معیار جستجوی انتخاب شده محدود سازید.
 2. بر روی دکمۀ “عملیات” کلیک کنید و در رکوردهای مورد نظر فعالیت انجام دهید مانند:“ویرایش”، “حذف” و
  “افزودن پانوشت”
 3. بر روی آیکون “تنظیمات”
  %image_alt% کلیک کرده و گزینه “ویرایش فیلد” را انتخاب نمایید، تا فیلدها را پیکربندی کرده و آرایش آنها را از طریق
  ویرایش فیلد
  شخصی سازی کنید.
 4. بر روی آیکون “تنظیمات” %image_alt%
  کلیک کرده و گزینه
  “ویرایش دستور کار” را انتخاب نمایید، تا دستورکارهای جدیدی در فرصت های فروش بسازید.
 5. بر روی آیکون
  “تنظیمات” %image_alt% کلیک کرده و گزینه “ویرایش مقادیر انتخاب شونده” را انتخاب نمایید،
  تا بخش مقادیر فیلدها را از طریق ویرایشگر مقادیر فیلدها اصلاح کنید.
 6. رکوردهای مورد نظر را جستجو کنید.

ایجاد پیام های ویژه

هوشیار باشید! و در جریان معاملات مهم قرار گیرید. هشدارهای ایمیل را خودکار کنید تا جزئیات معاملات ویژه را با اعضای تیم خود، همکاران و دیگر کارمندان به اشتراک بگذارید.

مراحل تنظیم هشدارهای ایمیل:

 1. بر روی تب “فرصت های فروش” کلیک کنید.
 2. بر روی آیکون “تنظیمات” %image_alt% کلیک کرده و گزینه “ویرایش دستور کار” را انتخاب نمایید.
 3. بر روی دکمۀ “گردش کار جدید” کلیک کنید.
 4. از نوار کشویی “فرصت های فروش” را انتخاب کنید.
 5. توضیح مختصری دهید (این تنها برای ارجاعات آتی است).
 6. وضعیتی برای اجرای جریان کاری انتخاب کنید. مثلاً من برای جریان کاری خود گزینه: “فقط در اولین بار ذخیره” را انتخاب می کنم.
 7. بر روی “بعدی”
  کلیک کنید.
 8. بر روی دکمۀ “افزودن شرط” کلیک کرده و وضعیت مطلوب را بسازید. برای مثال، مقدار بیشتر از ۱۰۰۰۰
  وضعیت من است.
 9. بر روی “ذخیره” کلیک کنید.
 10. پس از ذخیره بر روی “افزودن وظیفه” کلیک کرده و “ارسال ایمیل” را به عنوان نوع کار انتخاب کنید.
 11. “عنوان وظیفه” را انتخاب کنید (این تنها برای ارجاعات شماست).
 12. ارسال کنندگان و دریافت کنندگان را از نوار کشویی انتخاب کنید یا به شکل دستی وارد نمایید.
 13. موضوع و متن ایمیل را فراهم نمایید و بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

تمام شد! این جریان کاری هرگاه که معاملۀ مهمی دارید انجام می گیرد.

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر