مدیریت ارتباطات با مشتری ویتایگر به کمک جدا کننده ها وجود فیلدها را در فایل csv شما شناسایی می کند. دو جدا کننده مختلف که عبارتند از: کاما (،) و نقطه ویرگول (؛) در مدیریت ارتباطات با مشتری ویتایگر مجاز می باشند. شما می توانید فیلدها را با کمک هر یک از جدا کننده ها، اما نه هر دو به طور هم زمان جدا کنید. هر فایل شامل جداکننده هایی در سورس فایل می باشند بدین معنی که آن ها در فایل اکسل شما نشان داده نمی شوند اما شما می توانید آن ها را در فایل نوت پد مشاهده کنید.

در فایل cvs زیر، کاما (،) به عنوان جدا کننده مورد استفاده قرار گرفته است.
%image_alt%
به عنوان مثال، فیلد های درون فایل csv با کاما (،) جدا شده اند. مدیریت ارتباطات با مشتری ویتایگر هر کلمه ای که داخل کاما (،) قرار بگیرد به عنوان فیلد در نظر می گیرد. در صورتی که شما از جدا کننده کاما (،) یا نقطه ویرگول (؛) در وارد کردن فایل خود استفاده کنید و مایل نباشید مدیریت ارتباطات با مشتری ویتایگر این فایل را به عنوان دو فیلد متفاوت در نظر بگیرد، لازم است آن ها را در کتیشن (“) قرار دهید.

برای مثال، من در فیلد “نام سازمان” باید “نظام، صنفی” را وارد کنم. علاوه بر این نمی خواهم مدیریت ارتباطات با مشتری ویتایگر این دو اسم را دو فیلد متفاوت در نظر بگیرد. در نتیجه من آن ها را در کتیشن قرار می دهم (“نظام، صنفی”). و حالا نظام ، صنفی به هنگام وارد کردن نامشان به عنوان یک فیلد در نظر گرفته می شوند.

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر