بستن
تا 30% تخفیف
در جشنواره عید تا عید
🎁

در این جشنواره می توانید نرم افزار CRM پارس ویتایگر را با تخفیف ویژه خریداری کنید.

اطلاعات بیشتر

وی تایگر سی آر ام ویجت های مختلفی برای صفحۀ خانگی عرضه می کند که نمای تصویری وضعیت فعلی و نمودارهای عملکردهای مهم را ارائه می دهند. همانطور که تحلیل کامل داده در یک صفحۀ مجزا نمایش داده می شود، تصمیمات و نتیجه گیری ها را نیز می توان در یک نگاه مشاهده نمود.

فهرست ویجت های نمایش داده شده در صفحۀ خانگی

تذکر: کاربران ادمین می توانند دسترسی کاربران عادی به صفحۀ خانگی را از طریق نمایه ها (Profiles) قطع کنند.

آخرین تغییرات: این قسمت نمایانگر عملکرد انجام شده بر روی رکوردها در ماژولهایی مانند ساخت و ویرایش میباشد. همچنین توضیحات مربوط به رکوردها را نیز نمایش می دهد. همانطور که این قسمت بواسطه نمایش تاریخچۀ کامل، به مدیران در پیگیری تغییرات ایجاد شده در رکوردها کمک خواهد کرد.


تذکر: تاریخچه یک ویجت پیش فرض است و نمی توان آنرا پاک نمود.

فعالیت های آینده: این قسمت فهرست رویدادها و کارهایی که قرار است در آینده انجام شوند را نشان می دهد.

تذکر: فعالیت های آینده یک ویجت پیش فرض است و نمی توان آنرا پاک نمود.

نمودار قیفی فروش: این قسمت فهرست رکورد فرصتها را بر طبق مرحلۀ فروش آنها نمایش می دهد.

نمودار مراحل موقعیت فروش: این قسمت نمای تصویری رکورد فرصتهای کاربران مختلف را بر طبق مراحل فروش نشان می دهد.

نمودار درآمد کل: نمودار دایره ای سود که با تکرارهای مختلف فروش ایجاد شده است را نمایش می دهد.

Top Opportunities (فرصتهای مهم): لیست تفصیلی از رکوردهای فرصت و سود نمایش داده می شود.

تذکر:
فرصتهایی با مرحلۀ فروش “Closed Won” و “Closed Lost” نمایش داده نمی شود.

نمودار سرنخ بر اساس وضعیت: نمای تصویری سرنخ ها بر طبق وضعیت سرنخ نمایش داده می شود.

نمودار سرنخ ها بر اساس منبع: نمای تصویری سرنخ ها بر طبق منبع سرنخ نمایش داده می شود.

نمودار سرنخ ها بر اساس صنعت: نمای تصویری سرنخ ها بر طبق صنعتی که بدان تعلق دارند نمایش داده می شود.

فعالیتهای با تاخیر: فهرست رویدادها و کارهای معوق را نمایش می دهد.

وضعیت تیکت ها: نمای تصویری تیکت ها بر طبق وضعیتی که بدان تعلق دارند نمایش داده می شود.

تیکتهای باز: نمودار دایره ای تیکتهای بازی که به کاربران مختلف در وی تایگر سی آر ام شما تخصیص یافته است را نشان می دهد.

نمودار بهترین موقعیت فروش

نمودار مراحل فروش

تگ ها

معیارهای های کلیدی

نمودار کل مبلغ در مراحل فروش

لیست خلاصه

دفترچه

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر