ماژول مخاطبین چیست؟

چگونه به شکل دستی مخاطب بسازم؟

چگونه سریعاً رکوردی از مخاطبین بسازم؟

چگونه از یک منبع بیرونی مخاطبین را وارد کنم؟

چگونه از گزینۀ تبدیل سرنخ فروش مخاطبین بسازم؟

چگونه مخاطبین را در یک صفحه استخراج کنم؟

چگونه رکوردها را در ماژول مخاطبین مدیریت کنم؟

چگونه نسبت به فیلدهای ماژول مخاطبین آگاهی کسب کنم؟

چگونه مخاطبین را با دیگر رکوردها ارتباط دهم؟

ماژول مخاطبین
چیست؟

ماژول مخاطبین
را می توان به عنوان راهنمای فروش توصیف کرد. ماژول مخاطبین
مشتریان واجد شرایط را از لیست طولانی مشتریان فاقد شرایط مجزا می کند. همچنین ماژول مخاطبین، افرادی که مشغول تجارت با شما هستند را نمایش می دهد. آنها می توانند بطور فردی یا سازمانی با شما کار کنند.

ساخت دستی ماژول مخاطبین

شما می توانید جزئیات مخاطبین را به شکل دستی از ماژول مخاطبین وارد کنید. این زمانی به کار می آید که شما باید جزئیات مخاطبین را بطور فردی وارد کنید.

مراحل ساخت رکوردهای مخاطبین به شکل دستی:

 1. در تب “مخاطبین” بر روی دکمۀ “افزودن مخاطب” کلیک کنید.
 2. در نمای “افزودن مخاطب جدید” جزئیات
  مخاطب را وارد کنید.
 3. بر روی
  “ذخیره” کلیک کنید.

افزودن سریع مخاطب

چنانچه فرصت کافی در اختیار شما نباشد، شما می توانید جزئیات اصلی ثبت مخاطب را از طریق “افزودن سریع مخاطب” وارد کنید.

مراحل افزودن سریع مخاطب:

 1. بر روی آیکون در گوشۀ بالا سمت راست کلیک کنید.
 2. بر روی
  “مخاطب” کلیک کنید.
 3. در نمای “افزودن سریع مخاطب” جزئیات تماس را وارد کنید.
 4. بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

وارد نمودن مخاطب از فایلهای موجود

وی تایگر سی آر ام از ورود مخاطب از منابع بیرونی مانند فایلهای .cvs و vcf پشتیبانی می کند. این نکته ضمن صرفه جویی در زمان، باعث سهولت کار برای تیم های فروش در هنگام ورود حجم بالای اطلاعات خواهد شد.

تبدیل یک سرنخ فروش

زمانی که یک سرنخ فروش به عنوان یک امکان فروش بالقوه
توصیف و مشخص گردید می تواند به یک فرصت تبدیل شود. یک مخاطب و یک سازمان جهت ذخیرۀ اطلاعات شخصی و سازمانی بطور همزمان ساخته خواهند شد.

استخراج مخاطبین در منابع بیرونی

هرگاه اطلاعات خود را در یک صفحۀ گسترده بخواهید، همان لحظه می توانید مخاطبین خود را استخراج کنید.

مراحل استخراج اطلاعات شما:

 1. بر روی تب
  “مخاطبین” کلیک کنید.
 2. بر روی دکمۀ “عملیات و سپس خروجی اطلاعات به فایل” کلیک کنید.
 3. در صفحۀ “خروجی از اطلاعات”
  ، گزینه های زیر را خواهید دید:
خروجی از رکوردهای انتخاب شده بر روی دکمۀ رادیویی کلیک کنید تا رکوردهای انتخاب شده در نمای لیست را استخراج کنید.
خروجی گرفتن اطلاعات در همین صفحه بر روی دکمۀ رادیویی کلیک کنید تا تمام رکوردهایی که نمای لیست کنونی هستند را استخراج کنید.
خروجی گرفتن کل اطلاعات بر روی دکمۀ رادیویی کلیک کنید تا تمام رکوردها را در ماژول مخاطبین استخراج کنید.
 1. بر روی دکمۀ “خروجی گرفتن مخاطبین” کلیک کنید.

مدیریت مخاطبین

لیست کارهایی که می توانید در رکوردهای ثبت شده در صفحۀ خانگی
مخاطبین انجام دهید:

 1. برای دسته بندی کردن رکوردها برای هر نیازتان فیلترهای شخصی بسازید. شما می توانید جستجوی خود را به ستونهای انتخاب شده و معیار جستجو محدود سازید.
 2. رکوردهای مورد نظر را جستجو کنید.
 3. بر روی نوار کشویی
  “عملیات” کلیک کنید تا اعمال زیر را انجام دهید:
 • جهت اصلاح رکوردهای انتخاب شده “ویرایش” را انتخاب کنید.
 • جهت پاک کردن رکوردهای انتخاب شده “حذف” را انتخاب کنید.
 • جهت اضافه کردن توضیح به رکوردهای انتخاب شده “افزودن پانوشت” را انتخاب کنید.
 • جهت ارسال ایمیل به رکوردهای انتخاب شده “ارسال ایمیل” را انتخاب کنید.
 • جهت ارسال پیامک به رکوردهای انتخاب شده “ارسال پیامک” را انتخاب کنید.
 • جهت انتقال مالکیت رکوردهای انتخاب شده
  “انتقال مالکیت”
  را انتخاب کنید.
 1. بر روی آیکون
  “تنظیمات”
  %image_alt% کلیک کنید تا اعمال زیر را انجام دهید.
 • جهت پیکربندی فیلدها و شخصی سازی آرایش فیلدها گزینۀ “ویرایش فیلدها” را انتخاب کنید.
 • برای ساختن یا مشاهدۀ دستور کار در ماژول مخاطبین گزینۀ “ویرایش دستور کار” را انتخاب کنید.
 • جهت اصلاح مقادیر انتخاب شونده
  گزینۀ “ویرایش مقادیر انتخاب شونده” را انتخاب کنید.

لیست کارهایی که می توانید در نمای تفصیلی اطلاعات مخاطب انجام دهید:

 1. جهت اصلاح محتوای موجود بر روی
  “ویرایش” کلیک کنید.
 2. جهت ارسال ایمیل به رکورد تماس موجود بر روی “ارسال ایمیل”
  کلیک کنید.
 3. برای انجام دادن کارهای زیر در “اطلاعات مخاطب”
  بر روی نوار کشویی
  “بیشتر”
  کلیک کنید:
 • برای پاک کردن اطلاعات مخاطب
  موجود گزینۀ “حذف مخاطب”
  کنید.
 • برای کپی کردن اطلاعات مخاطب موجود گزینۀ “ایجاد کپی” را انتخاب کنید.
 • برای پیوست کردن یک سند به اطلاعات مخاطب
  موجود گزینۀ “افزودن سند”
  را انتخاب کنید.
 • برای ارسال پیامک به اطلاعات مخاطب
  موجود گزینۀ “ارسال پیامک”
  را انتخاب کنید.
 • برای زمانبندی یک تماس تلفنی یا ملاقات گزینۀ “افزودن رویداد” را انتخاب کنید و برای زمانبندی یک کار گزینۀ “افزودن وظیفه”
  را انتخاب کنید.

اطلاعات فیلدها

اطلاعات فیلدها در ماژول مخاطبین:

نام نام کوچک شخص
نام خانوادگی نام خانوادگی شخص. این فیلد اجباری است.
نام سازمان انتخاب سازمان مرتبط با شخص
ایمیل ایمیل شخص
تاریخ تولد تاریخ تولد شخص
گزارش به انتخاب کسی که شخص به وی گزارش می دهد
عدم ارسال ایمیل انتخاب این گزینه جهت حذف شخص از لیست ایمیل. این بدین معناست که از وی تایگر سی آر ام به وی ایمیل ارسال نخواهد شد.
مرتبط با انتخاب هر کاربر جهت مالکیت رکورد تماس
کاربر پرتال انتخاب گزینه جهت اجازۀ دسترسی پوتال مشتری به رکورد تماس
تاریخ شروع پشتیانی مشتری از این تاریخ میتواند به پورتال مشتری وارد شود.
تاریخ اتمام پشتیبانی مشتری تا این تاریخ میتواند به پورتال مشتری وارد شود.

ارتباط دادن مخاطبین به رکوردهای دیگر

این نمای کلی ارتباطات ماژول مخاطبین با ماژولهای دیگر را نمایش می دهد و گزارش تاریخچۀ کامل را حفظ می کند. شما می توانید جزئیات زیر را در ماژول مخاطبین دنبال کنید.

توضیحات نمایش توضیحات مرتبط با دفترچه تماس
به روز رسانی ها نمایش اصلاحات انجام شده در دفترچه تماس
فرصت های فروش پیگیری رکوردهای فرصت های فروش مرتبط با شخص
فعالیت ها نمایش یا ایجاد رویدادها و کارها در یک دفترچه تماس
ایمیل ها نمایش ایمیل های ارسالی به شخص
تیکت ها نمایش رکوردهای تیکت مرتبط با شخص
پیش فاکتور نمایش پیش فاکتورهای مربوط به مشتری
سفارش خرید نمایش سفارش خرید مرتبط با شخص
سفارش فروش نمایش سفارش فروش مرتبط با شخص
محصولات نمایش محصولات مرتبط با دفترچه تماس. شما در اینجا محصولاتی دارید که مورد علاقۀ مشتریتان است.
تاریخچه فعالیت نمایش تمامی رویدادها و کارها که تکمیل شده یا به وضعیت برگزار شده تغییر یافته اند
اسناد نمایش اسناد مرتبط با دفترچه تماس
کمپین های تبلیغاتی نمایش کمپین های مرتبط با دفترچه تماس
فاکتور نمایش صورتحساب های مرتبط با شخص
قراردادهای خدمات نمایش قراردادهای خدمات مرتبط با شخص
خدمات نمایش خدمات مرتبط با شخص. شما در اینجا خدماتی را دارید که مورد علاقۀ مشتریتان است.
پروژه ها نمایش پروژه های مرتبط با شخص

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر